Filia w Starachowicach

150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

W dniu 30 października 2014 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbył się międzyszkolny konkurs dla gimnazjalistów o zasięgu powiatowym „Żeromski znany i nieznany” zorganizowany z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza przez Bibliotekę.
Na konkurs złożyło się 32 zadania, za wykonanie których można było uzyskać maksymalnie 56 punktów. Młodzież w dwuosobowych zespołach reprezentujących szkołę zmagała się z wyzwaniem m.in. pracując z mapą województwa świętokrzyskiego, rozwiązując krzyżówkę czy odnajdując głównych bohaterów dzieł Stefana Żeromskiego. Uczniowie, mimo, iż na tym poziomie nauczania nie poznają dokładnej biografii i szerokiej twórczości pisarza doskonale poradzili sobie z tematem.
I tak po podsumowaniu dokonań drużyn, jury w składzie: p. Dorota Kiełek – wieloletnia nauczycielka języka polskiego, obecnie związana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach, p. Anna Gębska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach oraz p. Monika Górczyńska – kierownik Filii PBW w Kielcach – na podstawie uzyskanych punktów ogłosiło, iż:

 I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 2 im. S. Żeromskiego w Starachowicach
II miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica w Rudzie
III miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Wąchocku.

Zdobywczynie pierwszego miejsca – uczennice: Julię Grudniewską i Magdalenę Lipkę przygotowywały panie: Dorota Nowak i Dorota Chyczewska, uczennice z gimnazjum w Rudzie: Joanna Kumek i Natalia Skiba objęte były opieką pań: Anny Zawłockiej i Ewy Zapały zaś pani Jolanta Susfał zadbała o wiadomości Natalii Tusznio i Pauliny Sikorskiej z gimnazjum w Wąchocku.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe m.in. książki pozyskane przez p. dyrektor Urszulę Salwę.
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu młodzież miała okazję zobaczyć wystawę poświęconą Stefanowi Żeromskiemu przygotowaną przez p. Aldonę Adamczyk, prezentację multimedialną poświęconą pisarzowi zrealizowaną przez p. Magdalenę Staszewską  a każdy otrzymał zestawienie bibliograficzne w wyborze „Stefan Żeromski (1864-1925)” sporządzone na podstawie materiałów znajdujących się w zbiorach biblioteki przez
p. Beatę Kusiak.

Monika Górczyńska