Filia w Starachowicach

150-ta rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

Z okazji 150-tej rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli języka polskiego w dniu 6 listopada br. pracownicy Filii udali się do Publicznego Gimnazjum w Wąchocku.
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele. Słowo wstępne wygłosił i gości przywitał dyrektor szkoły p. Czesław Kozłowski. Następnie głos zabrała p. Monika Górczyńska, która przedstawiła Filię i jej ofertę skierowaną do szkół gimnazjalnych. Korzystając z okazji podziękowała szkole za udział w międzyszkolnym konkursie dotyczącym życia i twórczości Stefana Żeromskiego a zorganizowanym przez Filię.
Główną część wizyty stanowił wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, który przygotowała i przedstawiła p. Magdalena Staszewska.
Zdaniem odbiorców prelekcja była bardzo ciekawa, uzupełniła wiedzę słuchaczy o mało znane fakty z życia pisarza. Obfitowała także w ciekawostki dotyczące zarówno życia jak i twórczości Stefana Żeromskiego.
Audytorium „żywo reagowało” zwłaszcza na informacje dotyczące wątków obyczajowych. Wynagrodziło prelegentkę brawami i słowami uznania.

Monika Górczyńska