Filia w Starachowicach

Poznajemy zawody

12 listopada naszą bibliotekę odwiedziła młodzież z III klasy Gimnazjum Nr 3. W związku z czekającymi młodych ludzi decyzjami o wyborze dalszej drogi edukacyjnej, uczestniczyli oni w zajęciach
pt: "Jak dokonać dobrego wyboru zawodu?". Uczniowie dowiedzieli się, co jest ważne przy podejmowaniu takiej decyzji, jak należy poznać i rozwijać swój potencjał. Zapoznali się ze stronami internetowymi, które szczegółowo omawiają wszystkie zawody (np. https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody).

Na koniec zajęć młodzież rozwiązała dwa testy: zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Ich wyniki wykazały, że gimnazjaliści mają już dosyć dobrze sprecyzowane plany na przyszłość związane z zawodem i ich zainteresowania pokrywają się z tym, co chcieli by rozbić w przyszłości.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Beata Kusiak.

Beata Kusiak