Filia w Starachowicach

Tydzień Kultury Języka - "O poprawnej i efektywnej polszczyźnie w przestrzeni publicznej"

Z okazji Tygodnia Kultury Języka w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach 12.03 odbyło się spotkanie nt. "O poprawnej i efektywnej polszczyźnie w przestrzeni publicznej".
Uczestniczyli w nim gimnazjaliści wraz z nauczycielami języka polskiego.
Słuchacze usłyszeli o nazwach pokrewieństwa i powinowactwa, mieli okazję przypomnieć sobie znaczenie m.in. słów takich jak "świekra" czy "stryj" oraz o zasadach komunikacji takich jak szacunek dla partnera, minimum słów-maksimum treści, zasadności, zrozumiałości i precyzji wypowiedzi. Usłyszeli o naśladownictwie w naszym języku polegającym na posługiwaniu się związkami frazeologicznymi zaczerpniętymi z filmów itp., np. zamiast mówić "dalej, do przodu" pojawia się "no to Frugo" (jako rodzaj ponaglenia) a także o rodzajach błędów, jakie mają miejsce w mowie ale i piśmie - zwłaszcza na portalach społecznościowych,  e-mailach, sms-ach. Badania wykazały, iż najwięcej błędów różnego typu znajduje się na Facebooku. Często należą do nich pleonazmy, pisownia słów "na pewno", "wziąść", "włanczać" i wiele innych.
Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Ich zaangażowanie i świadomość językowa okazały się budujące. Każde spotkanie z językiem a zatem i to, dostarczyło odbiorcom konkretnej wiedzy, uświadomiło rolę języka ojczystego w życiu człowieka.
Goście mogli poznać ofertę Filii dotyczącą poprawnej polszczyzny poprzez wystawę, która była prezentowana pod hasłem "Mówić to mało - trzeba mówić do rzeczy".

Monika Górczyńska