Filia w Starachowicach

Grupa "Feniks" w bibliotece - życie i twórczość Olgi Tokarczuk

W ramach kontynuowania spotkań w Filii słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku umówili się 12 lutego br. Zebranie poświęcili przede wszystkim życiu i twórczości Olgi Tokarczuk, która odwiedziła Starachowice. Literaturę przedmiotową i podmiotową oraz zestawienie bibliograficzne przygotowały panie Beata Kusiak i Magdalena Staszewska. Uczestnicy tradycyjnie zaprezentowali na zakończenie twórczość własną.
Kolejne zebranie miało miejsce 19 marca br. Studenci obrady dedykowali Światowym Dniom Poezji. Wykorzystując przygotowane przez panie Beatę Kusiak i Monikę Górczyńską tomiki poezji, interpretowali znane i mniej znane utwory poetów polskich. Zebrani chcieli utrwalić w swej pamięci słowa Bronisława Przyłuskiego "Poeci umierają po to, żeby wyraźnie zaświadczyć, że żyją między nami…" Był także czas na przedstawienie twórczości własnej członków Grupy "Feniks" i omówienie najbliższych przedsięwzięć.

Monika Górczyńska