Filia w Starachowicach

Rok Jana Pawła II - spotkanie

W dniu 7 maja 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filia w Starachowicach odbyło się spotkanie z okazji trwającego Roku Jana Pawła II. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Lubieni i Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach. Uczestnicy po krótkim wspólnym przypomnieniu faktów z życia Wielkiego Polaka wzięli udział w montażu słowno-muzycznym Ojcze Święty zostaniesz na zawsze w naszych sercach. Wysłuchali wierszy poczynając od Pośród niesnasek Pan Bóg uderza Juliusza Słowackiego a kończąc na utworze Jan Paweł II - Święty zwyczajny Joanny Murawskiej. Teksty interpretowali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Grupy Poetyckiej "Feniks” z panią prezes Lucjaną Elżbietą Nowak. Oprawę muzyczno-plastyczną przygotowały panie Beata Kusiak i Magdalena Staszewska. Audytorium wprowadziła w tematykę i podsumowała spotkanie Monika Górczyńska.
Zebrani bardzo chętnie wzięli czynny udział we wspólnym śpiewaniu znanych utworów muzycznych, jak Kwiaty polskie, Liczę na Ciebie Ojcze, Abba-Ojcze” i „Barka.
Zabrzmiał także utwór Alleluja  poświęcony Janowi Pawłowi II w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lubieni.
Na zakończenie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 prezentowali swoje umiejętności recytatorskie.
Inicjatywa połączyła pokolenia w pielęgnowaniu pamięci o Wielkim Rodaku. Opuszczając Bibliotekę zarówno uczniowie, nauczyciele jak i słuchacze UTW podkreślili znaczenie takich spotkań, które integrują i dają możliwość poznania uzdolnionych osób.

Monika Górczyńska