Filia w Starachowicach

Tydzień Bibliotek 2015 - zajęcia edukacyjne

Dnia 11 maja 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filii w Starachowicach odbyły się zajęcia edukacyjne: "Książka wczoraj i dziś. Od piktogramu do e-booka". Celem zajęć było zapoznanie uczniów z etapami rozwoju pisma oraz zmianami i przeobrażeniami formy książki na przestrzeni wieków. Młodzież zaznajomiła się z przemianami towarzyszącymi rozwojowi książki i pisma, aż od starożytności po czasy współczesne oraz zapoznała się z takimi terminami jak: inkunabuł, starodruk, rękopis, iluminacja, kolofon. Uczniowie wzięli udział w dyskusji poświęconej różnym formom książki i zainteresowaniom czytelniczym, chętnie pracowali w grupach. W zajęciach, które przygotowała i przeprowadziła Monika Górczyńska, uczestniczyli uczniowie klasy piątej ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach.

Monika Górczyńska