Filia w Starachowicach

Wspomaganie szkół

W dniu 19 czerwca 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filii w Starachowicach odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Starachowicach z Filią. Obowiązek takiej współpracy od 1.01.2016 r. nakłada na obie jednostki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2013 r.
Świadome tego obowiązku - p. Grażyna Jabłońska - dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Starachowicach i p. Monika Górczyńska - kierownik Filii postanowiły już teraz przygotować się do wymagań stawianych obu instytucjom.
W spotkaniu wzięli udział nauczyciele bibliotekarze z filii oraz pedagodzy z poradni i szkół z terenu miasta i powiatu.
Monika Górczyńska szczegółowo omawiała kierunki i formy współpracy. Odpowiadała na pytania, deklarowała konkretne działania.
Okazało się, że pedagodzy znają działalność filii, doceniają konkretne inicjatywy.
Podjęto decyzję, iż działania wspomagające szkoły wpisane w wymagania państwa wobec szkół i placówek przez obie jednostki będą realizowane od roku szkolnego 2015/2016.

Monika Górczyńska