Filia w Starachowicach

Wspomaganie szkół - spotkanie 2

25 września odbyło się coroczne spotkanie pedagogów z terenu powiatu starachowickiego, tym razem miało ono miejsce w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Uczestniczyła w nim, na zaproszenie p. Grażyny Jabłońskiej, p. Monika Górczyńska, w ramach współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną zainicjowaną w czerwcu br.
Udział w takich spotkaniach, to możliwość poznania środowiska ale i problemów z jakimi spotykają się pedagodzy w swojej pracy. Biblioteka Pedagogiczna poprzez swój warsztat może wspierać tę grupę zawodową w pozyskiwaniu właściwej literatury.
Obecność p. Moniki Górczyńskiej na zebraniu zaowocowała konkretnymi ustaleniami, które zostaną zrealizowane w bieżącym roku szkolnym.

Monika Górczyńska