Filia w Starachowicach

Film w pracy pedagoga - warsztaty dla pedagogów

W dniu 30 października 2015 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Starachowicach w ramach współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną zorganizowała dla pedagogów warsztaty. Tematem szkolenia był "Film w pracy pedagoga", a w szczególności zagadnienia dotyczące filmoterapii.
Zainteresowani dowiedzieli się o formach edukacji filmowej (wychowaniu do filmu, wychowaniu przez film, kształtowaniu postaw kreatywnych oraz filmoterapii/kinoterapii), o terapeutycznych właściwościach filmu, które wpływają na różne sfery naszej osobowości (emocje, wartości, zachowania, motywację i itp.). Dużo miejsca zajęły rozważania na temat leczniczej funkcji filmu, który może pomagać w trudnych sytuacjach, dostarczać wsparcia psychicznego, stawać się "wewnętrznym narkotykiem" działającym antydepresyjnie. Może wpływać na sferę emocjonalną, pomagać zmieniać postawy dzięki bohaterom
w nim występującym.

Uczestnicy zajęć obejrzeli wspólnie film "Nasza klasa" Ilmara Ragga, po jego projekcji uczestniczyli w ożywionej dyskusji.
Goście opuszczali Bibliotekę z zadowoleniem i chęcią na kolejne spotkania.

Beata Kusiak