Filia w Starachowicach

Spotkanie sekcji literackiej "Feniks" z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W czwartek 12 listopada  w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie sekcji literackiej "Feniks" z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zebrani słuchacze zajęli się omówieniem twórczości laureatki tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury  Swietłany Aleksijewicz  białoruskiej pisarki i dziennikarki.
Swietłana Aleksijewicz pisze o pomijanej i wypieranej historii Rosji: katastrofie w Czarnobylu, radzieckiej interwencji w Afganistanie, udziale kobiet w drugiej wojnie światowej, wojennych losach dzieci i codziennym życiu po upadku komunizmu.
Omówiono utwory: Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Głos dzieci, Cynkowi chłopcy, Koniec czerwonego człowieka, Czarnobylska modlitwa, Fraszka o samobójcach. Czytano również wiersze Bronisławy Wajs (Papuszy) w tłumaczeniach Jerzego Ficowskiego oraz słuchano fragmentów muzyki jej męża Dionizego Wajsa, pochodzących z audycji radiowych zrealizowanych dla Polskiego Radia.

Aldona Adamczyk