Filia w Starachowicach

Spotkanie grupy literackiej "FENIKS"

W dniu 12 XI 2015 r. na wstępie podzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania z poetką młodego pokolenia Bożeną Wiesiołek z Rybnika (15 X br.), przypomniałyśmy plan pracy na rok akademicki 2015/2016. Następnie zapoznałam zebranych z sylwetką poetki cygańskiej - Bronisławą Wajs "Papuszą":
-wysłuchanie wypowiedzi poetki i muzyki w wykonaniu Dionizego Wajsa, jej męża, pochodzących z audycji radiowych Polskiego Radia (płyta CD) oraz muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza;
-podkreślenie roli Jerzego Ficowskiego - tłumacza wierszy Papuszy oraz Juliana Tuwima;
-kilka słów o filmie "Papusza" w reżyserii J. i K. Krauze;
-czytanie wierszy Papuszy przez członków "Feniksa".
Dalej miało miejsce czytanie wierszy własnych grupy literackiej "Feniks": Anna Maciąg, Adam Cieślik, Janusz Niewczas.
Następnie podałam informacje o spektaklu „Niepodobnym obyczajem” oraz ustaliliśmy termin następnego spotkania.
W prowadzeniu zajęć pomagały mi, jak zwykle, pracownicy biblioteki: p. Beata Kusiak i p. Magdalena Staszewska m.in. przy obsłudze sprzętu audiowizualnego, przygotowaniu bibliografii i utworów Papuszy, przygotowaniu wydawnictw tegorocznej Noblistki - Świetlany Aleksijewicz oraz laureatki Nagrody Literackiej Nike - Olgi Tokarczuk.

Lucjana Elżbieta Nowak
Członek Rady Programowej UTW