Filia w Starachowicach

Spotkanie autorskie z Izabelą Marcinek

Dnia 2 grudnia 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyło się spotkanie autorskie z Izabelą Marcinek pod hasłem "Sztuka portretu".
Spotkanie rozpoczęła p. Monika Górczyńska powitaniem gości i przedstawieniem autorki.
Swoją obecnością zaszczycili gospodarzy: p. Urszula Salwa - dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach wraz z Filiami, p. Bogdan Szymanik - dyrektor Wydawnictwa BOSZ,
p. Włodzimierz Jedynak - kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miasta w Starachowicach.

Pani Izabela Marcinek z d. Dychalska - Starachowiczanka, malarka, rysowniczka, graficzna. Przez kilka lat pracowała w Niemczech, między innymi wykładając na Uniwersytecie w Hamburgu.
Prowadzi firmę Isabela Design, która zajmuje się wzornictwem specjalistycznym na akcesoria do aranżacji wnętrz. Właścicielka sama opracowuje wzory, które następnie powielane są na tapetach, zasłonach, obrusach, pościeli i materiałach dekoracyjnych. Firma posiada też w ofercie obrazy p . Izabeli Marcinek, druki i unikatowe hafty.
Jej pasją pozostaje jednak malarstwo, zwłaszcza portret. Jest autorką książki Sztuka portretu i doświadczeniami w tej kwestii p. Izabela Marcinek dzieliła się z odbiorcami.
Pani Izabela Marcinek zaprezentowała swoją książkę, przybliżyła zebranym tworzenie portretu, techniki malarskie. Odpowiadała na liczne pytania płynące z audytorium. Za sugestią p. Szymanika, przedstawiła etapowe tworzenie portretu Pep’a Guardioli i Ewy Demarczyk. Według portrecistki, najbezpieczniejsze dla twórcy jest malowanie portretu osobie pozującej, ryzykowne jest tworzenie portretu ze zdjęcia. Zdaniem artystki przygodę z portretem można rozpocząć w każdym wieku.
Pan Bogdan Szymanik chwalił współpracę z p. Izabelą Marcinek. Zachęcał do tworzenia, do czytania książek, przez co rozwija się wyobraźnia a osoby czytające, jego zdaniem są lepszymi artystami.
Oprawę plastyczną spotkania stanowiły obrazy p. Izabeli Marcinek, o których na życzenie zebranych opowiedziała. Tu słuchacze usłyszeli o portretach typu: en face, profil, profil perdu.
Na zakończenie, uczestnicy mogli uzyskać wpis do książki z dedykacją autorki.
W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Starachowic, słuchacze UTW, nauczyciele i uczniowie starachowickich szkół: Społecznego Gimnazjum, Publicznego Gimnazjum nr 2 oraz Publicznego Gimnazjum nr 3.
Wydarzenie zarejestrowała lokalna telewizja i prasa.

Monika Górczyńska