Filia w Starachowicach

Konkurs Recytatorski im. Wandy Pomianowskiej

4 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Radkowicach odbyła się XI edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Pomianowskiej. W tym roku zbiegła się ona ze świętem patrona, które przypada w rocznicę śmierci W. Pomianowskiej. W tegorocznej edycji wystąpiło 16 uczestników reprezentujących 8 szkół podstawowych. Zaprezentowali oni wiersze Wandy Pomianowskiej jak również utwory poetów ludowych naszego regionu: Marii Cedro-Biskupowej, Michała Basy, Katarzyny Zaborowskiej. Komisja konkursowa w której składzie znalazła się kier. Referatu Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji Urzędu Gminy w Pawłowie p. Róża Koszarska-Duda, bratanica Wandy Pomianowskiej p.Joanna Winkowska z mężem Piotrem Winkowskim, Aldona Adamczyk   z Biblioteki Pedagogicznej
w Starachowicach, Alicja Imiołek dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie oraz Czesław Rybka instruktor GOK zdecydowała się nagrodzić Natalię Kozłowską (Szkoła Podstawowa Łomno), Macieja Cichońskiego (Szkoła Podstawowa w Szerzawach), Katarzynę Linek (Szkoła Podstawowa Łomno), Karolinę Cioroch (Szkoła Podstawowa w Radkowicach), Bernadetę Nowak (Szkoła Podstawowa w Dąbrowie), Marię Kosiarską(Szkoła Podstawowa w Chybicach). Organizatorkami konkursu były panie  Mariola Lichocka i Edyta Lipczyńska.

Aldona Adamczyk