Filia w Starachowicach

Sieć współpracy i samokształcenia - spotkanie szkoleniowe nt. "Licencje Creative Commons - wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych w pracy biblioteki szkolnej"

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyło się dla nauczycieli bibliotekarzy z terenu miasta i powiatu starachowickiego spotkanie szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego nt. "Licencje Creative Commons - wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych w pracy biblioteki szkolnej".
W świat licencji Creative Commos, a co za tym idzie - praw autorskich, wprowadziła zebranych Monika Górczyńska.
Wiedza na ten temat pozwala świadomie korzystać z zasobów Internetu.
Licencje te mogą być stosowane do publikacji wszystkich rodzajów utworów objętych ochroną prawa autorskiego, np. książek, stron internetowych, blogów, zdjęć, filmów, nagrań wideo, piosenek i innych nagrań dźwiękowych i wizualnych.
Licencje Creative Commons pozwalają określić warunki, na jakich inni mogą skorzystać z praw autorskich - na przykład z prawa do kopiowania utworu, do tworzenia na jego podstawie kolejnych utworów (tzw. utworów zależnych), prawa do rozprowadzania utworu.
Licencje Creative Commons zobowiązują każdego, kto będzie miał kontakt z utworem, do wykorzystywania go zgodnie z licencją.
Nauczyciel np. przygotowując się do lekcji, pisząc scenariusz lub pracując nad prezentacją, może skorzystać z zasobów dostępnych w Internecie na otwartych zasadach, nie obawiając się, że narusza prawo autorskie.
Treści teoretyczne zostały poparte warsztatami, na których zainteresowani mogli nabyć wiedzę praktyczną.
Okazało się, że jest potrzeba przekazywania wiedzy na temat obowiązującego prawa autorskiego w Internecie, jak również ciągłej wymiany doświadczeń między nauczycielami.

Monika Górczyńska