Filia w Starachowicach

XIII Tydzień Bibliotek - wystawa

Z okazji Tygodnia Bibliotek, który jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-15 maja już od 2004 roku, w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach została przygotowana wystawa. Ekspozycja składa się  z dwóch części. Część pierwsza informuje o istocie tego święta, czyli podkreśleniu roli czytania i bibliotek w życiu każdego z nas, podniesieniu prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowaniu książką coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Uzupełnieniem wystawy są książki na temat bibliotek pochodzące z naszego księgozbioru. Druga część wystawy prezentuje wizerunki i biogramy kilkunastu  znanych postaci ze świata literatury, polityki, muzyki i  sztuki, pracujących w zawodzie bibliotekarza lub będących absolwentami bibliotekoznawstwa. Są to: Hector Berlioz, Laura Bush, Giacomo Casanova, Johann Wolfgang von Goethe, bracia Jacob i Wilhelm Grimm, Zbigniew Herbert, Maria Kownacka, Joachim Lelewel, Mao Tse-Tung, Adam Mickiewicz, Marcel Proust, Stefan Żeromski, Władysław Bartoszewski, Iwona Pavlović, Małgorzata Tusk. Wystawę przygotowała Magdalena Staszewska.

Magdalena Staszewska