Filia w Starachowicach

Tydzień Bibliotek - głośne czytanie

Dnia 12 maja 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach miało miejsce spotkanie zorganizowane z okazji Tygodnia Bibliotek.
XIII edycja programu Tygodnia Bibliotek odbywała się pod hasłem "Biblioteka inspiruje" a jego głównym celem jest niezmiennie podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Wpisując się w te oczekiwania, biblioteka zainspirowała słuchaczy UTW i młodzież z Gimnazjum nr 2 do wspólnego głośnego czytania wybranych fragmentów utworów Henryka Sienkiewicza.
Spotkanie rozpoczęła powitaniem gości i wprowadzeniem w atmosferę spotkania Monika Górczyńska. Następnie "Uchwałę Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza" odczytała pani Dorota Nowak, pod której kierunkiem gimnazjaliści przygotowali się do spotkania.
Dalej, aktorzy, a wśród nich: młodzież: Jan Winnicki, Kamil Pater, Julia Papaj, Julia Grudniewska, Łukasz Gębura i dorośli: Lucjana Elżbieta Nowak, Dorota Kiełek, Irena Cygan, Hanna Maciąg, Zofia Sadok, Joanna Murawska, Adam Cieślik, Marian Płusa, Janusz Niewczas przedstawili w swojej interpretacji wybrane fragmenty z bogatej twórczości noblisty. Uwagę zwracała charakteryzacja interpretatorów. Każdy ze strojów  dostosowany był do cytowanego fragmentu.
Audytorium: uczniowie z Gimnazjum nr 4 z panią Barbarą Kowalik, uczniowie z Gimnazjum nr 3 z panią Anną Bieniek, uczniowie z Gimnazjum nr 2 z panią Małgorzatą Wolską skupili swą uwagę na prezentowanych treściach. W ciszy, przerywanej oklaskami zebrani przenieśli się w "świat  utworów Henryka Sienkiewicza". Nie obyło się bez wzruszeń.
Inicjatywa połączenia, poprzez współpracę, pokoleń po raz kolejny zyskała uznanie.
Wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu opuszczali bibliotekę.

Monika Górczyńska