Filia w Starachowicach

Grupa "Feniksw bibliotece            

W roku akademickim 2015/16 odbyło się 9 spotkań raz w miesiącu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach.
Na każdym z nich przypominaliśmy sobie sylwetki znanych poetów i czytaliśmy ich poezję, m.in. Bronisławy Wajs-Papuszy (poetki cygańskiej), M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ks. J. Twardowskiego, K.K. Baczyńskiego, J. Przybosia, a także członkowie  "Feniksa" czytali wiersze własne.
Zawsze potrzebną literaturę przygotowywały panie z biblioteki. Służyły także każdą  inną pomocą.
W ramach cyklicznych spotkań poświęconych teorii nauki wymawiania również w bibliotece odbyły się 2 spotkania warsztatowe.
Ponieważ Sejm i Senat RP ogłosił Rok 2016 - Rokiem H. Sienkiewicza  w 170 rocz. urodzin pisarza i 100 rocz. jego śmierci - na wiosnę zaczęliśmy przygotowywać się z Sekcją lit. i prowadzącą tę sekcję kol. Dorotą Kiełek do czytania fragm. utworów prozaika.
Jedno z głośnych czytań odbyło się w bibliotece, wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum nr 2, co dało jednocześnie możliwość integracji międzypokoleniowej.
Na ostatnich zajęciach Grupy lit. "Feniks" w dniu 9 czerwca, D. Kiełek (prowadząca Sekcję literacką) i  L. E. Nowak podzieliły się wrażeniami  z wycieczki  szlakiem historyczno-literackim po Białorusi: Grodno - E. Orzeszkowa; Stare Wasiliszki - Cz. Niemen; Zaosie, Nowogródek i jezioro Świteź - A. Mickiewicz, Mir - zamek Radziwiłłów (pierwowzór zamku Horeszków z Pana Tadusza);
Mińsk - Biblioteka Narodowa z pomnikiem białoruskiego drukarza Franciszka Skoryny, który był absolwentem Akad. Krak. w XVI w.; Pińsk (Polesie) - w pobliżu w Hruszowej żyła i tworzyła Maria Rodziewiczówna, zw. R. Kapuściński i J.S. Sito. Czytano na spotkaniu utwory autorów związanych z  tym terenem, które przygotowała uczestnicząca kierownik biblioteki, Monika Górczyńska. Na tym też spotkaniu podsumowano roczną współpracę z biblioteką. Obie strony, i Grupa "Feniks" i biblioteka zadeklarowały kontynuację spotkań w kolejnym  roku akademickim.

Lucjana Elżbieta Nowak