Filia w Starachowicach

Współpraca biblioteki z poradnią

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach w ramach współpracy między biblioteką a Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w dniu 10 czerwca 2016 r. miało miejsce spotkanie pedagogów z terenu miasta i powiatu. Kierownik biblioteki i Dyrektor poradni podsumowali dotychczasową współpracę zainicjowaną rok temu. Omówione zostały bieżące działania oraz przedstawione plany na kolejny rok szkolny.
Nową inicjatywą obu placówek były warsztaty skierowane do rodziców, które odbyły się 16 czerwca pod hasłem „Jak ciekawie spędzić z dziećmi wakacje (i nie dać się zwariować)”. Podczas spotkania, które odbyło się w bibliotece, rodzice dowiedzieli się, że wakacje dziecka nie muszą być dla rodzica udręką, poznali ciekawe pomysły na spędzenie czasu z dzieckiem. Pedagodzy: Grażyna Jabłońska
i Anna Michalska pozostawali także do indywidulanej dyspozycji każdego rodzica. Monika Górczyńska zaś metodą booktalkingu zaprezentowała związane z tematyką książki i multimedia. Zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza te, skierowane do dzieci młodszych.

Podjęto wspólnie decyzję o kontynuacji przedsięwzięcia w nowym roku szkolnym.

Monika Górczyńska