Filia w Starachowicach

Sieć współpracy i samokształcenia - rok szkolny 2016/2017 - spotkanie 1

W dniu 29 września 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Kielcach Filia w Starachowicach odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy działających w sieci współpracy i samokształcenia. Pierwsze w obecnym roku szkolnym zebranie poprowadziła Monika Górczyńska. Na początku, przywołane zostały obowiązujące akty prawne oraz płaszczyzny wspólnych działań. Przedstawiona została aktualna oferta biblioteki oraz zaprezentowane wybrane tytuły czasopism. Następnie  miała miejsce efektywna wymiana doświadczeń. Obecne osoby mówiły o nurtujących je problemach związanych z codzienną pracą, inne korzystając z własnej praktyki proponowały rozwiązania. Ustalone zostały konkretne przedsięwzięcia oraz kolejne terminy spotkań.  

Monika Górczyńska