Filia w Starachowicach

Rok Henryka Sienkiewicza

W dniu 10 października 2016 roku w  Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach odbyły się zajęcia na temat "Najważniejsze kobiety w życiu Henryka Sienkiewicza - na podstawie literatury przedmiotu". Celem nadrzędnym spotkania było rozwijanie zainteresowań uczniów, wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży  oraz uczczenie trwającego Roku Henryka Sienkiewicza. Na zaproszenie nauczycieli bibliotekarzy - Magdaleny Tuz-Zieji  i Justyny Kosmali zagadnienie przedstawiła Monika Górczyńska.
Uczniowie uczestniczący w wykładzie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, która nie tylko dostarczyła zgromadzonym wielu informacji na temat życia i  twórczości Henryka  Sienkiewicza, ale także zainspirowała młodzież do dalszego, samodzielnego zgłębiania wiedzy.

Monika Górczyńska