Filia w Starachowicach

Współpraca biblioteki z poradnią - spotkanie III

W dniu 21 października 2016 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej odbyło się spotkanie pedagogów ze szkół z całego powiatu starachowickiego oraz pedagogów i psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach. Miało ono formę szkolenia przeprowadzonego przez psychologów z Poradni dla wszystkich pedagogów, na temat: "Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - depresja, fobie, anoreksja, bulimia". Zajęciom towarzyszyły dwa obszerne zestawienia bibliograficzne na ten temat, udostępnione wszystkim uczestnikom, sporządzone na podstawie zasobów Biblioteki Pedagogicznej przez Magdalenę Staszewską.

Magdalena Staszewska