Filia w Starachowicach

Szanowni Państwo,
w ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego organizowana jest bezpłatna konferencja przedmiotowo-metodyczna na temat:

"Prawidłowość organizacji funkcjonowania biblioteki szkolnej"

w dniu  16 grudnia 2016 r. o godz. 1230.

W czasie konferencji uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

  1. Podstawy prawne funkcjonowania biblioteki szkolnej (status biblioteki szkolnej, status nauczyciela bibliotekarza).
  2. Planowanie i dokumentacja pracy nauczyciela bibliotekarza (dokumentacja związana z ewidencją zbiorów, dokumentacja skontrum, dziennik biblioteki szkolnej, dokumentacja statystyki wypożyczeń, plany pracy biblioteki i sprawozdania, regulaminy i in. dokumenty).
  3. Dyskusja, wymiana doświadczeń w zakresie omawianych zagadnień - przykłady dobrych praktyk.

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Miejsce:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
Filia w Starachowicach
ul. Kościelna 30
Starachowice

Potwierdzenie udziału do dnia 15.12.2016 r.