Filia w Starachowicach

Współpraca biblioteki z poradnią - spotkanie IV

Dnia 9 grudnia 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie pedagogów z terenu miasta i powiatu.
Spotkaniu poświęconemu niełatwym tematom dotyczącym postępowania w określonych sytuacjach towarzyszyło zestawienie bibliograficzne w wyborze Jak motywować uczniów do uczęszczania do szkoły (do nauki)? opracowane przez p. Magdalenę Staszewską w ramach wzajemnej współpracy.
Na zebraniu odniesiono się także do jednego z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17 - upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. P. Monika Górczyńska  przedstawiała kolejne propozycje z tego zakresu do realizacji we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Wybrano kilka do szczegółowego omówienia i wdrożenia.

Monika Górczyńska