Filia w Starachowicach

"Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej" - konferencja

Dnia 16 grudnia 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna pod hasłem "Prawidłowość organizacji
i funkcjonowania biblioteki szkolnej". Tematyka nawiązywała do jednego z kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej i odbywała się
w ramach świętokrzyskiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

W czasie konferencji uczestnicy - nauczyciele bibliotekarze z powiatu opatowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami: podstawami prawnymi funkcjonowania biblioteki szkolnej (status biblioteki szkolnej, status nauczyciela bibliotekarza); planowaniem i dokumentowaniem pracy nauczyciela bibliotekarza (dokumentacja związana
z ewidencją zbiorów, dokumentacja skontrum, dziennik biblioteki szkolnej, dokumentacja statystyki wypożyczeń, plany pracy biblioteki i sprawozdania, regulaminy i in. dokumenty).

Pani Barbara Skarżyńska - konsultant ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i jednocześnie koordynator świętokrzyskiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy, dokładnie omawiała kolejne zagadnienia, w kuluarach odpowiadała na pytania nurtujące nauczycieli bibliotekarzy.
Dyskusje potwierdziły potrzebę organizowania tego typu spotkań szkoleniowych.
W spotkaniu uczestniczyła p. Urszula Salwa - dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, p. Edyta Grabowska - koordynator świętokrzyskiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy i kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, p. Barbara Pawelec - kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św., p. Marek Lis - kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Opatowie.

Monika Górczyńska