Filia w Starachowicach

Archiwum wydarzeń

ROK KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
ROK CZYTELNICTWA

5 czerwca 2014 r. odbyła się lekcja z klasą VI c ze Szkoły Podstawowej w Starachowicach. Tematem zajęć była „Książka w życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego”. Okazją do spotkania był obchodzony Rok Kornela Makuszyńskiego i Rok Czytelnictwa.
Na początku uczniowie obejrzeli krótką prezentację multimedialną, dotyczącą Kornela Makuszyńskiego, uzupełnioną przez prowadzącą ciekawostkami z jego życia i pięknymi cytatami na temat książek i czytania, jego autorstwa.
Następnie wszyscy rozwiązywali krzyżówkę, której pytania wiązały się z utworami Makuszyńskiego, a hasłem głównym była KSIĄŻKA.
Kolejnym ćwiczeniem, które bardzo spodobało się uczestnikom, było ułożenie z rozsypanek wyrazowych, związków frazeologicznych, dotyczących książki i czytania i krótkie wyjaśnienie ich znaczenia.
Zajęcia zakończyły się wspólnym ułożeniem listy korzyści, wynikających z czytania książek. Odbyło się to przy pomocy karteczek, na których uczniowie zapisali, najważniejsze według nich, wartości czytania.
Zdaniem uczniów dzięki czytaniu zdobywamy wiedzę, wzbogacamy słownictwo, uczymy się kultury. Książka również uspokaja, relaksuje, poprawia humor i wzbogaca wyobraźnię.
Zajęcia przygotowała i poprowadziła p.Magdalena Staszewska.
Magdalena Staszewska

   


ROK KORNELA MAKUSZYNSKIEGO
W związku z rokiem Makuszyńskiego dn. 29.05.2014 roku uczniowie klasy drugiej Społecznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w lekcji poświęconej jego twórczości. Spotkanie miało się odbyć w budynku biblioteki, lecz niesprzyjające warunki atmosferyczne pokrzyżowały nieco plany. Klasa nie poszła do biblioteki, ale pani Beata Kusiak – nauczyciel bibliotekarz odwiedziła drugoklasistów. Wyposażona w pomoce poprowadziła ciekawą lekcję. Dzieci miały okazję zapoznać się z postacią pisarza oraz fragmentem książki „Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki”. Rozmawiały o tolerancji i przyjaźni. Wymieniały cechy osoby, która zasługuje na miano przyjaciela. W trakcie zajęć uczyły się piosenki „Dżungla”, wesoło się przy niej bawiąc. Na koniec wykonały zakładkę do książki z elementów przygotowanych przez gościa dla każdego ucznia. Były zadowolone z przebiegu spotkania i zakładek-pamiątek z małpką Fiki-Miki. Pani Beata pochwaliła dzieci za aktywny udział, włożony wysiłek w wykonane prace i zaprosiła do korzystania z bogatych zbiorów Biblioteki Pedagogicznej.
Beata Kusiak

  


ROK KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
Dnia 29 maja 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyły się zajęcia dla klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 13 pod hasłem: „Czy warto mieć przyjaciela? – rozważania na podstawie twórczości Kornela Makuszyńskiego”.
Uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze wydarzenia z życia pisarza i informacje dotyczące jego twórczości oraz obejrzeli prezentację dotyczącą Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. W związku z tym, że herbem rodu Makuszyńskich był Przyjaciel oraz jednym z wątków twórczości pisarza był temat przyjaźni i jej roli w życiu człowieka, młodzi ludzie dyskutowali także na ten temat. Wspólnie odpowiadali na pytania dotyczące cech i zachowań przyjaciela. Rozwiązywali także krzyżówkę z hasłem oraz wspólnie tworzyli „wzorzec przyjaciela”.
Zajęcia przygotowała i poprowadziła: Beata Kusiak.
Beata Kusiak 

  


SEKCJA LITERACKA W BIBLIOTECE
W związku z obchodami „Tygodnia ze świętym Janem Pawłem II” Sekcja Literacka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, postanowiła wziąć w nich udział i zorganizować wieczornicę pt.: „UTW Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”. Przygotowaniu uroczystości z tej okazji było poświęcone kolejne już spotkanie sekcji. Wśród wybranych na tę okoliczność utworów znalazły się pieśni, m. in.: „Barka”, „Liczę na Ciebie Ojcze”, „Polskie kwiaty”; wiersze, m. in.: „Pośród niesnasek” J. Słowackiego oraz myśli Jana Pawła II na różne tematy.
Wieczornica planowana jest na 24 czerwca b. r.
Sekcję w poszukiwaniach bibliograficznych wspierała uczestniczaca w spotkaniu p. Beata Kusiak.
Beata Kusiak

 


TYDZIEŃ BIBLIOTEK
15 maja 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach, w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek odbyło się seminarium Program biblioterapeutyczny „Drugie skrzydło”. Uczestników spotkania powitała oraz zaproszonego gościa p. Roberta Karwata przedstawiła p. Monika Górczyńska. Biblioterapeuta rozpoczął spotkanie od odśpiewania wiersza „Na falach losu”. Następnie na prośbę słuchaczy i redaktorów z lokalnych mediów wyjaśnił pochodzenie swoich pseudonimów Habibi i Hamid. Autor przedstawił motto swojego programu biblioterapeutycznego „Drugie skrzydło” : „Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem, możemy latać gdy obejmujemy drugiego człowieka”. Jest to skrzydło nadziei i miłości, przeznaczone dla tych, którzy je wcześniej zatracili i czekają na pomoc. Pozostawia nadzieję, możliwość lotu tym, którzy do tej pory jej nie mieli bądź nie dostrzegali. Materiał terapeutyczny skierowany jest do wychowawców ale także dla młodych ludzi nie radzących sobie z problemami życiowymi.
Zebrani z wielką uwagą słuchali p. Karwata, zadawali wiele pytań i prosili twórcę o zaprezentowanie utworów w własnej interpretacji. Na zakończenie można było pozyskać konkretne pozycje na życzenie z wpisem autora.
Rozmowy odbiorców z biblioterapeutą długo jeszcze trwały w kuluarach. Wszyscy docenili przedsięwzięcie od strony organizacyjnej, w którą zaangażowani byli wszyscy pracownicy Filii.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa okolicznościowa przygotowana przez p. Aldonę Adamczyk. Każda osoba obecna na spotkaniu otrzymała zestawienie bibliograficzne w wyborze nt. „Biblioterapia” sporządzone na podstawie zbiorów Filii przez p. Beatę Kusiak.
Monika Górczyńska 

    


TYDZIEŃ BIBLIOTEK
14 maja 2014 r. Aldona Adamczyk i Magdalena Staszewska – nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach odwiedziły Przedszkole Miejskie nr 14. W myśl tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek „Czytanie łączy pokolenia” celem ich wizyty było głośne czytanie utworów Kornela Makuszyńskiego i rozmowy o książkach. Dzieci z grup Motylków i Misiów uważnie słuchały treści i bardzo chętnie odpowiadały na pytania. Z entuzjazmem przedstawiały ruchowo treści dotyczące tematyki spotkania.
Aldona Adamczyk, Magdalena Staszewska

W ramach Tygodnia Bibliotek, odbywającego się pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia” Beata Kusiak i Magdalena Staszewska z Biblioteki Pedagogicznej , odwiedziły dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 13. Celem wizyty było głośne czytanie utworów Kornela Makuszyńskiego, m. in. książki o przygodach małej małpki Fiki Miki oraz rozmowy o książce. Po lekturze wywiązała się dyskusja na temat przyjaźni i cech, jakimi powinien charakteryzować się prawdziwy przyjaciel. Okazało się, że przedszkolaki znają różne rodzaje książek, bardzo dobrze radziły sobie także z zagadkami dotyczącymi tematyki. Wizyta zakończyła się prośbą o ponowne spotkanie.
Beata Kusiak, Magdalena Staszewska

      


TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W dniu 8 maja 2014 r. w ramach Tygodnia Bibliotek nauczyciele bibliotekarze z Filii w Starachowicach udali się do Zespołu Szkól w Rzepinie. Celem wizyty było przedstawienie uczniom zagadnień związanych z zawodem bibliotekarza i z książką oraz zgodnie z tegorocznym hasłem „Czytanie łączy pokolenia” wspólne czytanie wybranych utworów Kornela Makuszyńskiego w nawiązaniu do 130. rocznicy urodzin pisarza.
Panie przeprowadziły według własnych scenariuszy warsztaty dla klas I-III i klasy VI. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, które uatrakcyjniły quizy, krzyżówki, zagadki, zajęcia muzyczne i plastyczne. Zarówno dzieci jak i nauczyciele wyrazili zadowolenie z takiej formy spotkań i zaprosili gości ponownie do swojej szkoły.
Monika Górczyńska

         


Dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej
29 kwietnia 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyło się spotkanie z okazji Dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej . Wzięli w nim udział uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami. Zebranych powitała p. Urszula Salwa – dyrektor biblioteki. Słowo wprowadzające wygłosiła p. Aleksandra Woźniak – kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. Podkreśliła, iż obecność Polski w zjednoczonej Europie to nie tylko nowe drogi i budynki, staliśmy się europejczykami. Wymieniła korzyści jakie zyskało województwo świętokrzyskie po 1.05.2004 r. Następnie głos zabrał gość specjalny p. Andrzej Sztorc – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu przybliżył zebranym pracę Komisji. Ocenił też rozwój Polski w ostatniej dekadzie, do którego znacznie przyczyniła się obecność we Wspólnocie. Ukazał możliwości z jakich mogą czerpać młodzi ludzie a jakie pojawiły się po przystąpieniu Polski do Unii.
Uwagę gości i uczestników spotkania zwróciła wystawa, na którą złożyły się prace plastyczne zgłoszone do konkursu zorganizowanego przez Filię z okazji 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podkreślono to, w jaki sposób młodzież postrzega obecność naszego kraju w Unii.
Zdaniem gości, nagrodzone prace stanowią spójną całość, ponieważ dziesięć lat temu stawiając X Polacy zdecydowali o włączeniu Polski do Unii, od której w prezencie nasz kraj otrzymał tort, z którego wykroił dla siebie porcję. Złożyły się na nią m.in. inwestycje, działania w ramach EFS, program Socrates (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). Droga, która zaprowadziła Polskę do Unii jest od 1.05.2004 r. wspólna dla wszystkich krajów Wspólnoty.
Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali prelegentów. Na zakończenie każdy otrzymał zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu sporządzone w oparciu o zbiory Filii przygotowane przez p. Aldonę Adamczyk. O oprawę plastyczną i organizacyjną przedsięwzięcia zadbali wszyscy pracujący w Filii. Zdarzenie zarejestrowały media lokalne i regionalne.
Monika Górczyńska

        


Dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej
W związku z 10-tą rocznicą przystąpienia Polski do do Unii Europejskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Starachowicach ogłosiła konkurs plastyczny o zasięgu powiatowym dla uczniów gimnazjów. Zgodnie z zasadami konkursu każdy uczestnik mógł dostarczyć tylko jedną pracę własnego autorstwa, niezgłaszaną wcześniej do konkursów. Ponadto praca powinna była dotyczyć tematyki przynależności Polski do Unii Europejskiej. Technika wykonania była dowolna. Ostateczny termin zgłaszania prac mijał 25 kwietnia. Organizator powołał na dzień 28 kwietnia Komisję konkursową w składzie:
Sylwester Kiełek – Dyrektor Państwowego Ogniska Plastycznego – przewodniczący; Magdalena Sroczyńska – Starachowickie Centrum Kultury; Monika Górczyńska – kierownik Filii. Komisja spośród zgłoszonych do konkursu 27 prac wybrała 7 biorąc pod uwagę pomysł, technikę wykonania i wiedzę twórcy.
I tak Komisja przyznała:
I miejsce Maciejowi Sikorskiemu z Gimnazjum nr 4 w Starachowicach
II miejsce Alicji Oczkowskiej z Gimnazjum nr 2 w Starachowicach
III miejsce Milenie Błach z Gimnazjum Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu
Wyróżnienia:
Katarzynie Krakowiak z Gimnazjum Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu
Malwinie Arczewskiej z Gimnazjum Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu
Julii Grudniewskiej z Gimnazjum nr 2 w Starachowicach
Igorowi Garbaczowi z Gimnazjum nr 3 w Starachowicach.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystego spotkania poświeconego Dziesięcioleciu Polski w Unii Europejskiej w dniu 29 kwietnia. Komisja konkursowa wyraziła uznanie nauczycielom za zmotywowanie uczniów i zainteresowanie tematyką konkursu. Prace nadesłane na konkurs powstały pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Adamczyk (PG 4), Małgorzaty Wejner (PG 2) , Anny Kawalec (PG Mirzec), Emilii Piechowskiej (PG 3), Marcina Kosmali (PG Ruda). Komisja zwróciła także uwagę na estetykę i staranność wykonania prac. Podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i życzyła dalszych sukcesów.
Media lokalne i regionalne poprosiły młodych artystów o udzielenie wywiadów.
Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Ponadto laureaci wraz z opiekunami zostali zaproszeni w czerwcu na posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i na słodki poczęstunek do Sejmu RP.
Monika Górczyńska

         


W czwartek 3 kwietnia gościliśmy w naszej bibliotece, jak co miesiąc, członków grupy literackiej „Feniks” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na początku tego spotkania uczestnicy podzielili się wrażeniami z obejrzanych filmów: „Kamienie na szaniec” oraz „Jack Strong”. Następnie dyskutowano na temat nowego bloga , poświęconego własnej twórczości poetyckiej i prozatorskiej studentów UTW, co było okazją do przeczytania przez członków grupy swoich utworów.
Znaczną część spotkania zajęła próba do przedstawienia pod tytułem: „Wiosna i miłość w poezji i piosence” organizowanego przez grupę „Feniks”. Na wstępie Pani prezes UTW Elżbieta Nowak rozdzieliła pomiędzy uczestników wiersze, które każdy z nich będzie recytował podczas występu. Znalazły się tu utwory poświęcone miłości, m. in.: Anki Kowalskiej, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Władysława Broniewskiego, Wincentego Pola, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i kilku innych poetów polskich. Zbiory poezji miłosnej, z których wiersze wykorzystano, pochodzą z naszego księgozbioru. Zostały wyszukane i udostępnione przez p. Beatę Kusiak i p. M. Staszewską. Obie panie zadbały także o stronę organizacyjną i techniczną zebrania.
Najwięcej zabawy i śmiechu dostarczył wybór piosenek do przedstawienia. Wszystkie zaproponowane przez Panią prezes utwory zostały z wielkim zapałem i radością odśpiewane przez wszystkich uczestników spotkania. Zabrzmiały znane melodie, m. in.: „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Jadą goście jadą”, „Gdybym ja była słoneczkiem na niebie”, „Polskie kwiaty”, „Głęboki staw”, „Koło mego ogródeczka, „Laura i Filon”, „Zabrałeś serce moje”, „A wszystko te czarne oczy”, „O Marianno”, „Wiosna”.
Z wielką ciekawością czekamy na kolejne wizyty grupy „Feniks” w naszej bibliotece.
Magdalena Staszewska

 


ROK KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
Dnia 26 marca 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyły się zajęcia dla klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 11 p.t.: „Porozmawiajmy o przyjaźni na podstawie utworów Kornela Makuszyńskiego”. Młodzi ludzie poznali sylwetkę pisarza, jego życie i twórczość. Dowiedzieli się także o Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego znajdującym się w Zakopanem. W związku z tym, że pisarz w swoich utworach pokazywał ludzi, którzy wierzyli w przyjaźń i byli jej wierni , młodzież wypowiadała się również na ten temat. Co to jest przyjaźń, jakie cechy powinny charakteryzować przyjaciela, czego nie powinien robić przyjaciel – oto pytania, na które grupa starała się wspólnie odpowiedzieć. Następnie został, także wspólnie nakreślony „wzorzec przyjaciela”. Na koniec dzieci rozwiązywały krzyżówkę, której hasła składały się z tytułów książek autorstwa K. Makuszyńskiego a jej rozwiązaniem była nazwa herbu rodu Makuszyńskich (herb „Przyjaciel”). Zajęcia przygotowała i poprowadziła Beata Kusiak.
Beata Kusiak

   


ROK CZYTELNICTWA
W dniu 19 marca 2014 r. w Filii gościli szóstoklasiści, którzy odwiedzili bibliotekę z okazji trwającego Roku Czytelnictwa. Spotkanie poświecone książce dawnej i współczesnej wzbudziło zainteresowanie uczniów. Wraz z prowadzącą p. Moniką Górczyńską przenieśli się w czasie by poznać dzieje książki od czasów najdawniejszych po teraźniejszość. Uczestnicy bardzo chętnie wzięli udział w quizie i zabawie w skojarzenia przygotowanymi przez prowadzącą. Spotkanie wyzwoliło ciekawość młodych ludzi, dało możliwość poznania biblioteki innej niż szkolna. Wychodząc deklarowali chęć ponownego odwiedzenia biblioteki.
Monika Górczyńska

  


TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA
W czwartek 13 marca 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach w ramach XXII TYGODNIA KULTURY JĘZYKA odbyło się spotkanie na temat: „Nieprzemijające piękno języka epopei narodowej „Pan Tadeusz” w 180. rocznicę pierwszego wydania.”
Uczestniczyła w nim młodzież gimnazjalna wraz z nauczycielami języka polskiego. Słowo wstępne poświęcone pięknu języka epopei narodowej wygłosiła p. Monika Górczyńska podkreślając, iż jednym z głównych czynników piękna „Pana Tadeusza” jest jego wiersz ujęty w kunsztowną formę 13-zgłoskowca, który urzeka swoją prostotą i lekkością. Obecni mogli się o tym przekonać słuchając fragmentów dzieła w interpretacji słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktorzy uatrakcyjnili dodatkowo występ strojami dostosowanymi do czasu, w którym rozgrywa się akcja utworu. Starannie dobrane fragmenty poematu prowadziły słuchaczy przez dwanaście ksiąg ukazując najważniejsze wydarzenia i wątki dzieła. Widownia jak zaczarowana wsłuchiwała się w treści płynące ze sceny. W podziękowaniu nagrodziła występujących gromkimi brawami. W imieniu uczestników spotkania gospodarzom i aktorom podziękowała pani Wiotetta Miller-Stepień – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Starachowicach, podkreślając nastrój panujący podczas przedstawienia i niedosyt, ponieważ „Pana Tadeusza” można by słuchać bez końca. Obecni zwrócili także uwagę na scenografię towarzyszącą spotkaniu przygotowaną przez pracowników biblioteki.
Wydarzeniu towarzyszyły wystawy: „Adam Mickiewicz i jego twórczość” przygotowana przez p. Aldonę Adamczyk oraz „Fotografia inspirowana lekturą „Pan Tadeusz”” na którą złożyły się fotografie zrobione prze sekcję fotograficzną UTW. 
Monika Górczyńska

     


SEKCJA LITERACKA W BIBLIOTECE
W dniu 13.02.2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Literackiej UTW, którego tematem było życie i twórczość Adama Asnyka.
Po zapoznaniu się z biografią poety przedstawioną przez p. prezes Elżbietę Nowak, uczestnicy czytali jego wiersze (np.: „Między nami nic nie było”, „Daremne żale”, „Minęła wiosna”, „Jednego serca”, „Gdybym był młodszy, dziewczyno”). Nie mogło zabraknąć też sonetów z cyklu „Nad głębiami”, bo jak pisał poeta w liście do ojca: "Góry i morze to jedyne uniwersalne lekarstwo na wszystkie ludzkie dolegliwości”.
Po utworach poety, uczestnicy spotkania brali udział w dyskusji na temat twórczości i życia poety, a następnie przeszli do prezentacji wierszy i prozy własnego autorstwa. W związku z tym, że spotkanie odbyło się w przededniu Walentynek, przeważały wiersze o miłości.  A w związku z tym musiały pojawić się także utwory L. Staffa, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, W. Szymborskiej, A. Świerszczyńskiej i E. Stachury.
W spotkaniu uczestniczyły Beata Kusiak i Magdalena Staszewska, które przygotowały materiały dotyczące Adama Asnyka i jego twórczości znajdujące się w zbiorach Filii.
Beata Kusiak

 


ROK KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W związku z rozpoczynającym się rokiem Kornela Makuszyńskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Starachowicach przygotowała dla dzieci i młodzieży zajęcia dotyczące twórczości pisarza. Z tej też okazji w dn. 30 stycznia bibliotekę odwiedziły dzieci z klasy „0” ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach. Mali goście poznali jedną z przygód małpki Fiki Miki i Murzynka Goga Goga. Na podstawie komiksu przedstawionego w formie prezentacji multimedialnej oraz przeczytanego tekstu i historii, jakie przytrafiły się bohaterom, dzieci rozmawiały o przyjaźni, co to takiego jest i kim jest prawdziwy przyjaciel. Następnie dzieci samodzielnie wykonały z przygotowanych elementów zakładkę do książki, która oczywiście wyglądem przypominała poznaną małpkę. Na koniec wszyscy bawili się w rytm piosenki, której nauczyli się podczas zajęć. Mnóstwo śmiechu i radości sprawiało ilustrowanie gestami tego, co działo się w tekście. Dopiero trzykrotne wykonanie usatysfakcjonowało wszystkich. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Beata Kusiak. Spotkaniu towarzyszyła ciekawa scenografia wykonana przez Beatę Kusiak oraz wystawa dzieł Kornela Makuszyńskiego przygotowana przez Monikę Górczyńską.
Podczas wizyty widać było zainteresowanie biblioteką i chęć ponownych odwiedzin.
Tego też dnia wystrój biblioteki i wystawa zwróciły uwagę i zainteresowanie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach, którzy uczestniczyli w nieco innych zajęciach. Młodzi czytelnicy zadawali pytania odnośnie twórczości Kornela Makuszyńskiego a ich ciekawość zaspokajała Magdalena Staszewska zapraszając na zajęcia poświęcone pisarzowi.

     


ROK JANA KARSKIEGO
Z okazji uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej obecnego roku Rokiem Jana Karskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach została zorganizowana wystawa.
Jan Karski – prawnik, dyplomata, historyk, obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowy obywatel Izraela. Od 1939 roku działał w konspiracji jako kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek Holokaustu. Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności.
Wystawa obejmuje następujące etapy życia i działalności Jana Karskiego: młodość, okres powojenny w USA. Składają się na nią także publikacje autorstwa Jana Karskiego, publikacje o Karskim, filmografie, artykuły z czasopism oraz ciekawe zdjęcia m.in. słynnych ławeczek Karskiego.
Wystawę, którą można zobaczyć do maja przygotowała Aldona Adamczyk.
Tę wystawę uzupełnia inna poświęcona pamięci o ofiarach Holokaustu, którą przygotowała Magdalena Staszewska.

  


Sekcja Literacka w bibliotece
16 stycznia w Filii miało miejsce kolejne spotkanie Sekcji Literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach. Tym razem uczestnicy analizowali twórczość i życiorys Marii Konopnickiej, w związku z wycieczką jaką odbyli m.in. śladami poetki. Podkreślano szczególnie wartości ( m.in. patriotyzm), jakie poetka ceniła i dawała temu wyraz w swojej twórczości. Interpretowano utwory znane i mniej znane. Zwrócono uwagę na słowa, jakimi określała twórczość Konopnickiej Anna Kamieńska. Szukała bowiem „Konopnickiej tam, gdzie jej osobowość przebija się poprzez narzuconą sobie konwencję, gdzie daleka jest od tendencyjności i dydaktyki społecznej, gdzie najmniej pragnie być „wieszczką”, jak ją nazywali entuzjaści jej twórczości.” Uwagę poświecono także nowościom wydawniczym i tradycyjnie twórczości własnej. Swoje fraszki, publikowane na łamach gazet i najnowsze wiersze prezentował m.in. – pan Adam Cieślik – zdobywca I miejsca w Turnieju Jednego Wiersza zorganizowanego w ramach tegorocznego Noworocznego Salonu Literackiego. Pani Lucjanna Elżbieta Nowak – prezes UTW przedstawiła i poddała pod dyskusję projekt loga sekcji. W spotkaniu uczestniczyła Monika Górczyńska, która zaprezentowała zebranym wybrane zbiory audiowizualne – audiobooki, przeprowadziła krótkie szkolenie dotyczące wykorzystania katalogu on-line przy poszukiwaniach bibliograficznych oraz służyła pomocą techniczną. Słuchacze postanowili zamieścić na blogu informację i ścieżkę dostępu do katalogu on-line Filii.
Monika Górczyńska   

 


Zainteresowania czytelnicze uczniów
W dniu 19 grudnia 2013 r. nauczyciele bibliotekarze z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach przeprowadzili zajęcia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osinach. Panie udały się do szkoły na zaproszenie p. Zofii Siwiec – dyrektora placówki. Celem wizyty było rozbudzenie szeroko pojętych zainteresowań czytelniczych dzieci począwszy od grupy przedszkolnej do klasy szóstej. Każda z pań: Aldona Adamczyk, Monika Górczyńska, Beata Kusiak, Magdalena Staszewska - dostosowała zajęcia do grup wiekowych, w których je prowadziła. I tak dzieci zapoznawały się z różnymi formami współczesnej książki, poznawały twórczość Tuwima, laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury pochodzących z Polski a uczniowie ostatnich klas także katalog on-line.
Zajęciom towarzyszyły prace plastyczne i zabawa, które przygotowali również pracownicy Filii. Młodzi ludzie bardzo chętnie uczestniczyli w lekcjach innych niż codzienne, niechętnie rozstawali się z prowadzącymi zajęcia, dopytując o kolejne spotkanie.
Było to pozytywne doświadczenie dla obu zainteresowanych stron zakończone wzajemnym zaproszeniem.
Monika Górczyńska

  
  
   


W czwartkowe popołudnie 12 grudnia naszą bibliotekę odwiedziła Sekcja Literacka Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z Panią prezes UTW Lucjaną Elżbietą Nowak. Inspiracją do spotkania stała się nadchodząca okrągła 80. rocznica pierwszego wydania poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
Studenci i studentki długo i burzliwie dyskutowali na temat naszej narodowej epopei oraz jej autora. Nie zabrakło pikantnych szczegółów z życia Adama Mickiewicza, na którego temat niektórzy uczestnicy mieli bogatą wiedzę. W dalszej części spotkania wszyscy udowodnili, że nie tylko są wielkimi miłośnikami literatury ale również autorami wierszy i poematów, które chętnie zaprezentowali pozostałym.
Pod koniec spotkania rozgorzała dyskusja na temat jednego ze spektakli Teatru Telewizji, którego wiernymi widzami są wszyscy uczestnicy.
Wszystkim dyskusjom oraz dzieleniu się wiedzą i własną twórczością podczas tego dnia towarzyszył słodki poczęstunek i przyjazna atmosfera biblioteki, której nie omieszkali zauważyć nasi goście. O wystrój towarzyszący spotkaniu zadbały panie: Magdalena Staszewska i Beata Kusiak, które również - na prośbę uczestników - przygotowały potrzebne materiały literatury podmiotu i przedmiotu.
Studenci postanowili skorzystać ponownie z gościnności placówki. Po ustaleniach z Panią prezes Lucjaną Elżbietą Nowak wiemy już, że podobne spotkania sekcji literackiej będą się odbywały w naszej bibliotece raz w miesiącu.
Magdalena Staszewska


„Narodziny miasta”
Wystawa “Narodziny miasta”, którą można było zwiedzać w miesiącu wrześniu, cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie placówek oświatowych ( szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów). Nauczycieli bibliotekarzy z Filii wsparli miejscowi regionaliści, dzieląc się swoją wiedzą z młodym pokoleniem.
Z komentarzy oprowadzających po wystawie zwiedzający dowiedzieli się o:
- roli zakonów w powstaniu i rozwoju dwóch odrębnych organizmów miasta Wierzbnik i osady przemysłowej Starachowice;
- lokacji Wierzbnika w r. 1624 (pierwotny układ urbanistyczny miasta i pierwsze budowle);
- powstaniu przemysłu (kuźnice, kopalnie, wielkie piece);
- życiu codziennym mieszkańców, w tym ludności żydowskiej;
- zakładach zbrojeniowych i roli Starachowic w rozwoju tzw. Centralnego Okręgu Przemysłowego;
- tendencjach zjednoczeniowych w obu miejscowościach i ostatecznej inkorporacji ośrodka przemysłowego Starachowice do miasta Wierzbnik.
Podczas spotkania padało wiele pytań dotyczących m.in. etymologii nazw miejscowych, postaci zasłużonych dla rozwoju miasta, opracowań historycznych, funkcjonowania organów władzy, warunków bytowych mieszkańców, w tym pracowników zakładów.
W styczniu 2014 r. przypada 390 rocznica lokacji miasta, w związku z tym opiekunowie przyprowadzający młodzież deklarowali wykorzystać nabytą wiedzę o powstaniu miasta w zadaniach lekcyjnych, quizach, przygotowaniach do corocznego Turnieju Wiedzy o Starachowicach. Pracownice Filii: p. Magdalena Staszewska i p. Beata Kusiak przygotowały kalendarium z podanymi najważniejszymi datami w historii Starachowic od pradziejów do 1939 r. oraz zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu sporządzone na podstawie zbiorów Filii, co cieszyło się powodzeniem wśród uczestników spotkań.

    


ZADUSZKI REGIONALNE
28 listopada odbyły się w Filii Zaduszki Regionalne poświęcone zmarłej 10 lat temu doc. dr hab. Wandzie Pomianowskiej.
Wanda Pomianowska – postać nietuzinkowa, godna podziwu – wykładowca a jednocześnie wykwalifikowany rolnik, poetka, harcerka, partyzant AK, działaczka społeczna oddana swojej „małej ojczyźnie”.
Wieczór zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Starachowicach i Redakcję „Regionalia” pod hasłem „Cztery pory życia Wandy Pomianowskiej”rozpoczęła recytacją wiersza W. Pomianowskiej „Szła do ciebie Boże”- uczennica Szkoły Podstawowej w Radkowicach, Karolina Cioroch. Następnie zebranych powitała p. Urszula Salwa – dyrektor PBW. Jako pierwsza swoimi wspomnieniami podzieliła się Joanna Wińkowska – bratanica i córka chrzestna, która specjalnie przyjechała na spotkanie z Warszawy. Pokazała zebranym rodzinny album ze zdjęciami. Wspólne chwile spędzone w towarzystwie pani docent wspominała także Jolanta Kuklińska – przyjaciółka i redaktorka tomików wierszy W. Pomianowskiej. Przedstawiła m.in. jej nieznane fotografie i bardzo osobiste zapiski, w tym „Modlitwę”, w której znalazły się m.in. słowa „…Nie pozwól, abym uważała, że muszę zabrać głos przy każdej okazji i na każdy temat”, „Wybaw mnie od chęci wtrącania się do cudzych spraw”, „Wiem, że moja pamięć mnie zawodzi, spraw więc bym się nie upierała, a przyznała, że to ja się mogę mylić”. Uczestnicy spotkania poprosili organizatorów o powielenie całości tekstu jako mądrości uniwersalnej. O swojej bliskiej znajomości z panią docent mówiła również Mścisława Ewa Kłaczkowska – autorka pracy o gwarze okolic Radkowic. Gwarą recytowała kolejny wiersz W. Pamianowskiej Paulina Więcław – uczennica Szkoły Podstawowej w Radkowicach.
Wymienione wystąpienia uzupełniły prawie dwugodzinne wspomnienia przyjaciół i współpracowników m.in. Zofii Lasek, Cezarego Beraka, Marka Kamińskiego, Dariusza Lichockiego, Bogusława Sitka, Anny Gębskiej. Zebrani z wielkim zainteresowaniem słuchali każdej wypowiedzi, wielu towarzyszyło wzruszenie ale i uśmiech. Spotkanie pozwoliło zainteresowanym odnowić i nawiązać nowe kontakty. Kwintesencją wieczoru mogą być słowa wypowiedziane przez jedną z uczestniczek „Wanda Pomianowska nawet po śmierci potrafi łączyć ludzi”.
Zaduszki odbywały się w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność scenografii z wystawą fotograficzną Leszka Żmijewskiego „Radkowice – mała ojczyzna Wandy Pomianowskiej”.
Wydarzenie udokumentowały media lokalne i regionalne.
Nagrodą dla organizatorów były liczne słowa uznania i zaproszenie na uroczysty apel szkolny do Radkowic.

             


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
12 września w ramach obchodów tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w Filii w Starachowicach miała miejsce prelekcja poświęcona „Życiu codziennemu ludności żydowskiej w Starachowicach - Wierzbniku w okresie międzywojennym” poprowadzona przez p. dr Agnieszkę Malinowską.
Już przy wejściu do budynku witał gości p. Adam Cygan ucharakteryzowany na przedwojennego żydowskiego kupca, właściciela „Składu Handlowego” Issera Szmula.
W „galerii na schodach” porażały wchodzących ekspresją i chagallowskim kolorytem prace plastyczne p. Macieja Frankiewicza prezentowane pod hasłem „Impresje wierzbnickie – świat, który nie wróci” a dalej pokaz judaików związanych ze świętem szabasowym. I jeszcze w czytelni wystawa fotograficzna „Wierzbnicki kirkut” i muzyka klezmerska.
Wszystkie te działania były tylko oprawą głównego tematu imprezy.
Studia nad „życiem codziennym” są jednym z kierunków badawczych najsilniej powiązanych z historią kultury materialnej . Dzięki badaniom nad życiem codziennym można połączyć opis warunków materialnych, bytowych człowieka ze sferą życia duchowego oraz obyczajowością. W ten sposób opisuje się znacznie pełniejszy obraz życia dawnej społeczności - w tym przypadku gminy wyznaniowej żydowskiej międzywojennego miasta Wierzbnik i osady fabrycznej Starachowice.
Uczestnicy spotkania w długiej dyskusji podkreślili przejrzystość i faktograficzną wielość przedstawionego materiału. Padały pytania o losy własności żydowskiej po II wojnie światowej, lokalizację kultowych obiektów i pamiątek.
Prelekcja była znakomitym dopełnieniem hasła „Narodziny Miasta” towarzyszącego tegorocznym obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa w starachowickiej Filii. Dzięki osobom, które poprzez swoje zainteresowania pielęgnują pamięć o dawnych czasach jak i tym, którzy chcą ją znać przetrwa pamięć o przedwojennej wierzbnicko-starachowickiej gminie żydowskiej i będzie spoiwem wiążącym pokolenia, kultury, narody, regiony.
Każdy z uczestników mógł zapoznać się z odpowiednią terminologią ze „Słowniczka historii i kultury Żydów” przygotowanego przez p. Magdalenę Staszewską oraz literaturą dotyczącą tematu z zestawienia bibliograficznego „Żydzi w historii i literaturze” sporządzonego przez p. Beatę Kusiak na podstawie zbiorów Filii. Ponadto obie panie wyeksponowały w formie wystawy materiały dotyczące tematu spotkania pochodzące ze zbiorów Filii. Zainteresowani mogli także dowiedzieć się o twórczości p. Macieja Frankiewicza i o nim samym z informatora przygotowanego przez p. Monikę Górczyńską i p. Kazimierza Nowickiego.
Organizacja EDD w Filii wymagała dużego zaangażowania ze strony wszystkich pracowników, którzy „stanęli na wysokości zadania” . Zostało to docenione przez osoby biorące udział w spotkaniu oraz zauważone przez lokalne media.
Monika Górczyńska

  
  
  


„NIE OD RAZU POLSKĘ ZBUDOWANO”
To przesłanie tegorocznych obchodów Europejskich dni Dziedzictwa odwołujące się do tożsamości narodowej oraz procesów kształtowania się narodu i państwa polskiego. Organizowane od 21 lat Dni stały się ważnym dorocznym wydarzeniem promującym dziedzictwo kulturowe i poczucie więzi z rodzina państw europejskich.
Do grona starachowickich organizatorów Dni włączyła się Filia w Starachowicach.
Hasłem tegorocznych imprez przygotowanych z inicjatywy Filii a we współpracy z Redakcją Wydawnictwa „Regionalia” były „Narodziny miasta”.
Powstanie Starachowic jako zwartego organizmu miejskiego ilustruje otwarta w Filii wystawa o tym samym tytule. Do jej realizacji wykorzystano materiały archiwalne m.in. kartografiana, stare zdjęcia, protokoły Rady Miejskiej przedwojennego Wierzbnika oraz eksponaty archeologiczne i opracowania naukowe.
„Narodziny miasta” przedstawiono w pięciu przejrzystych blokach tematycznych zatytułowanych: Osadnictwo pradziejowe w środkowym dorzeczu Kamiennej – We włościach Cystersów Wąchockich i Benedyktynów Świętokrzyskich – Lokacja Wierzbnika – Rozwój przemysłu – Międzywojnie.
Wędrówkę po wielowiekowych etapach tworzenia miasta zamyka Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1939 r. o zmianie granic miasta Wierzbnika w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim opublikowane w Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 stycznia 1939 r., nr 7 pod poz. 42. Podpisał je generał dywizji dr Felicjan Sławoj-Składkowski. Na mocy tego rozporządzenia do miasta Wierzbnika włączono Starachowice Fabryczne nadając nowemu organizmowi miejskiemu nazwę Wierzbnik-Starachowice. Po kolejnej inkorporacji, w 1952 r., przyległych terenów wiejskich pozostała jednoczłonowa nazwa Starachowice.
Otwarcie wystawy odbyło się dnia 5 września br. z udziałem młodzieży z Gimnazjum nr 2 i III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Zwiedzający wysłuchali obszernych komentarzy autorów ekspozycji. Dopełnieniem inauguracji obchodów było ilustrowane zdjęciami wystąpienie p. Adama Brzezińskiego z Towarzystwa Przyjaciół Starachowic nt. „Budynki użyteczności publicznej w Starachowicach o przedwojennym rodowodzie”. Bardzo ciekawa opowieść zakończyła się dyskusją wywołaną przez uczniów.
Młodzież z zainteresowaniem oglądała i słuchała historii o swojej „małej ojczyźnie”. Spotkanie wzbudziło wiele refleksji wśród młodych ludzi, którzy chętnie zabierali ze sobą katalog wystawy historyczno – dokumentalnej przygotowany przez p. Magdalenę Staszewską i p. Kazimierza Nowickiego oraz mieli okazję poznać publikacje dotyczące miasta a pochodzące ze zbiorów Filii, które zaprezentowała p. Beata Kusiak.
Monika Górczyńska

   


SPOTKANIE AUTORSKIE
W dniu 27 czerwca 2013 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Żmijewskim. Ten znany regionalista, fotograf, autor książek, uhonorowany Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury oraz „Świętokrzyską Nagrodą Kultury 2012” przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego poczynił książkę „Władysław Wagner i jego związki ze Starachowicami”. Pozycja ta otworzyła cykl publikacji „Z lamusa pamięci”, którego inicjatorem i redaktorem jest Kazimierz Nowicki.
Zebranych powitała w imieniu gospodarzy p. Monika Górczyńska akcentując obecność Rodziny Władysława Wagnera - bohatera książki. Wśród widowni znaleźli się także m.in. członkowie Żeglarskiego Kręgu Starszyzny Bajdewind z Jachtowym Sternikiem Józefem Mindą, Harcerskiego Kręgu Seniorów Łysica Żubry, Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Po przypomnieniu sylwetki pana Leszka Żmijewskiego – autor korzystając z prezentacji przygotowanej przez p. Magdalenę Staszewską – pracownika Filii ukazywał związki bohatera swojej książki ze Starachowicami. Następnie głos zabrała wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic – pani Zofia Walkiewicz mówiąc o inicjatywie Towarzystwa skierowanej do władz miasta a mianowicie propozycji nadania nazwy dla ronda przy ulicy Iłżeckiej i Długiej lub jednej z ulic miasta imieniem Władysława Wagnera. Przedstawiła też biografię bohatera, jak się okazało mało znaną starachowiczanom, mimo, iż w ubiegłym roku miały miejsce obchody Roku Wagnerowskiego, którego wnioskodawcą był Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Z tej okazji m.in. Prezydent Miasta Gdyni dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy (przywiezionej z Great Yarmouth) poświęconej Władysławowi Wagnerowi, wmurowanej już uprzednio w ścianę południowego falochronu Basenu Żeglarskiego. Na tablicy, którą ufundował Polski Związek Żeglarski, umieszczona została podobizna Wagnera, zarys trasy jego rejsu i następujący tekst: „Kpt. WŁADYSŁAW WAGNER 8 lipca 1932 r. wypłynął z Gdyni jachtem ZJAWA w rejs dookoła świata. Był pierwszym Polakiem, który opłynął świat pod polską banderą. Rejs zakończył 2 września 1939 r. w Anglii. Polski Związek Żeglarski 15 września 2012 r.”.
Druhna Irena Tuchowska upubliczniła treść listu skierowanego do niej od jednego z braci bohatera traktującego o losach rodziny. Pokazała też książkę napisaną przez żonę Władysława – Mabel dotyczącą wspólnego życia małżonków na bezludnej wówczas wyspie, którą przyszło im zasiedlać. Następnie o losach Władysława Wagnera opowiadał jego krewny, mieszkający w Starachowicach pan Zbigniew Porajoski prezentując przy tym książkę autorstwa Władysława Wagnera „Podług słońca i gwiazd” z 1934 r. Wszyscy z niezmiernym zainteresowaniem słuchali niesamowicie fascynującej historii człowieka – swojego krajana. Te frapujące opowieści były jeszcze długo kontynuowane już w części nieoficjalnej spotkania przy słodkim poczęstunku. Autor zaś chętnym podpisywał egzemplarze swojej książki.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa poświęcona bohaterowi przygotowana przez panów: Leszka Żmijewskiego i Kazimierza Nowickiego, złożona z materiałów udostępnionych przez rodzinę Władysława Wagnera. Nie obyło się tez bez wystawy wydawnictw autorstwa i pod redakcją Leszka Żmijewskiego przygotowanej przez p. Aldonę Adamczyk. Sympatyczna atmosfera i osiągnięcie zamierzonego celu oraz uczucie zadowolenia ze strony uczestników były możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Filii.
Wydarzenie zaintrygowało znaczną liczbę osób co zostało zarejestrowane przez media regionalne i lokalne.
Monika Górczyńska

  
  


ROK JULIANA TUWIMA
W dniu 25 czerwca 2013 r. nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach Aldona Adamczyk przeprowadziła zajęcia z języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym. Tematem spotkania w klasie IV były wiersze Juliana Tuwima. Uczniowie zostali zapoznani z życiem i twórczością Poety. Najbardziej zaciekawiły ich anegdoty z jego życia. Następnie wysłuchali wzorowej recytacji wierszy. Prowadząca omówiła je, zwracając szczególną uwagę na dykcję, przesłanie zawarte w utworach i środki stylistyczne. Należy podkreślić, że dzieci brały czynny udział w zajęciach, zadawały mnóstwo pytań i zostały nagrodzone za aktywność szóstkami w dzienniku oraz nagrodami rzeczowymi. Na uwagę zasługują piękne pomoce dydaktyczne w postaci ilustracji do wierszy Juliana Tuwima wykonane przez stażystkę Annę Bracką, które bardzo podobały się dzieciom.
Aldona Adamczyk

  
  
  

 


ROK JULIANA TUWIMA
Dnia 23 maja 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyły się zajęcia dla klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej pod hasłem „Spóźniony słowik Juliana Tuwima, czyli porozmawiajmy o punktualności”. Zajęcia poprowadziły: Beata Kusiak i Magdalena Staszewska. Dzieci po wysłuchaniu wiersza jednogłośnie stwierdziły, że kulturalne i grzeczne osoby nie mogą się spóźniać i tym samym sprawiać zawodu tym, którzy na nas czekają. Bardzo atrakcyjna okazała się druga część spotkania, podczas której dzieciaki z gotowych elementów wyklejały piękne ptaki. Mimo że wszystkie otrzymały jednakowe materiały, to prace pierwszoklasistów bardzo się od siebie różniły. W nagrodę za kulturalne zachowanie, mądre wypowiedzi i zaangażowanie mali goście otrzymali zakładki do książek.

  


TYDZIEŃ BIBLIOTEK


Podczas „Głośnego czytania” w Tygodniu Bibliotek, które odbywało się w Przedszkolu Miejskim nr 11, nauczyciele bibliotekarze zaprosili dzieci na spotkanie w bibliotece. Przedszkolaki razem z paniami wychowawczyniami chętnie przyjęli zaproszenie i już w dn. 23.05 i 06.06.2013 r. nasza placówka gościła grupy Pajacyków, Stokrotek i Misiów i Skrzatów na „Cichym oglądaniu filmów edukacyjnych bez przemocy”, których pokaźną kolekcję mamy w naszej placówce. Oglądane bajki zyskały wielką sympatię młodych widzów. Z ogromnym entuzjazmem reagowali na opowieści o tym, dlaczego zebra ma paski, czy po co pająkowi sieć.
Żegnając się dzieci obiecały, że przyjdą ponownie, tym razem z rodzicami, by zapisać się i wypożyczyć którąś z płyt bądź to z bajką bądź programem do nauki języka angielskiego lub grą edukacyjną.
Beata Kusiak

  


W poniedziałek 13 maja 2013 r. odbyło się w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Starachowicach „Głośne czytanie”, w ramach którego nauczyciele bibliotekarze ze starachowickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej zapoznały dzieci cztero- i sześcioletnie z baśniami: „O dwunastu miesiącach”, „Śnieżka”, „O królu Popielu, którego myszy zjadły”, oraz fragmentem książki o Arturze i Minimkach. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały opowieści, a na zakończenie spotkania pełne entuzjazmu i zapału odpowiadały na zadane pytania dotyczące treści. Następnie dzieci umówiły się z gośćmi, tym razem na wizytę w bibliotece, podczas której obejrzą wybraną przez siebie bajeczkę z bogatych multimedialnych zbiorów biblioteki, gromadzonych pod hasłem: „Nauczyciel i uczeń po lekcjach w nowoczesnej, medialnej bibliotece pedagogicznej.” 
Beata Kusiak, Anna Bracka

We wtorek 14 maja 2013 r. Aldona Adamczyk i Magdalena Staszewska – nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach gościły w Przedszkolu Miejskim nr 11. Celem ich wizyty było głośne czytanie baśni. Zadowolone, uśmiechnięte dzieci uważnie słuchały treści, chętnie odpowiadały na pytania i zaprosiły panie na kolejne spotkanie w przedszkolu.
Aldona Adamczyk

   


W dniu 10 maja 2013 r. panie Monika Górczyńska, Beata Kusiak i Anna Bracka gościły w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Starachowicach. Głównym celem wizyty było zapoznanie dzieci z twórczością Juliana Tuwima poprzez zorganizowanie zajęć dydaktycznych pod hasłem „Z wierszami J. Tuwima na co dzień i od święta”. Już o godzinie 9.15 dwie grupy cztero- i pięciolatków: „Biedronki” i „Pszczółki” zebrały się na holu przedszkolnym, by życzliwie przywitać zaproszone panie z biblioteki.
Wreszcie przyszedł czas na realizację przygotowanych zajęć. Na początku dzieci miały możliwość pochwalić się wiedzą dotyczącą biblioteki i twórczości Juliana Tuwima. Następnie dzieci zostały zaproszone do wysłuchania odczytanego wiersza pt. „Spóźniony słowik” i rozmowy dotyczącej tematyki utworu. Przedszkolaki poznały także wygląd przedstawionego na fotografii ptaka i jego śpiew odtworzony z taśmy magnetofonowej.
„Ptaszek tu, ptaszek tam”, „Ptaszki do gniazda” to zabawy ruchowe, w których dzieci z przyjemnością i uśmiechem na ustach wzięły udział. Po energicznej aktywności fizycznej przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Pracowały z wielkim zaangażowaniem kolorując przygotowane słowiki i przyklejając im kolorowe piórka. W efekcie powstały piękne prace plastyczne prezentowane w widocznym miejscu w każdej z sal.
Wszyscy doskonale się bawili i wyrazili nadzieję na kolejne spotkania.
Beata Kusiak, Anna Bracka

        


9 maja 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbył się wykład szkoleniowy nt.: „Problemy bibliografii w środowisku cyfrowo-sieciowym”, który poprowadził dr Jarosław Pacek – pracownik naukowy UMCS-u w Lublinie i Biblioteki Narodowej. Wykładowca szeroko omówił zagadnienie poruszając m.in. temat nowych standardów, problemów rejestracji zasobów elektronicznych, scalania danych. Prowadzący przedstawił kierunki rozwoju bibliografii we współczesnym świecie cyfrowym. Wskazał na trudności związane z archiwizacją innych źródeł niż tradycyjne - drukowane i postęp w tym zakresie. Licznie zgromadzone grono bibliotekarzy i nauczycieli dowiedziało się o nowych możliwościach korzystania z Internetu, nowych rodzajach oprogramowania i światowych trendach zapisów bibliograficznych. Obecna na spotkaniu pani Urszula Salwa – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej wygłosiła słowo wstępne. Ponad półtorej godzinne szkolenie wywołało u słuchaczy wiele refleksji, które poruszone zostały w dyskusji. W kuluarach długo jeszcze toczyły się konstruktywne rozmowy dotyczące tematu. Spotkaniu towarzyszyło stoisko Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, gdzie można było nabyć każdy z czternastu prezentowanych tytułów. Zebrani mogli także zapoznać się z wystawą okolicznościową przygotowaną przez p. Aldonę Adamczyk oraz na zakończenie otrzymali „Biuletyn nowości i wznowień” sporządzony przez p. Magdalenę Staszewską. O stronę estetyczną spotkania zadbała p. Anna Bracka przygotowując okolicznościowe dekoracje. P. Beata Kusiak zadbała, aby prelegent, który nie znał miasta, bez trudu trafił do biblioteki. Powodzenie przedsięwzięcia było możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich osób pracujących w Filii. Inicjatywa p. Moniki Górczyńskiej spotkała się z dużym zainteresowaniem. Obecni wyrażali zadowolenie z uczestnictwa, podkreślając przyjacielską atmosferę i zachęcali do organizowania podobnych spotkań. Uczestnicy stwierdzili, iż takie wydarzenia dają sposobność do doskonalenia ale i wymiany doświadczeń.
Monika Górczyńska

   


ROK JULIANA TUWIMA
Dnia 25 kwietnia 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyły się zajęcia dla klas drugich, trzecich i czwartych szkoły podstawowej pod hasłem „Z wierszami Juliana Tuwima na co dzień i od święta”. Ogółem w zabawie wzięło udział ok. 120 uczniów wraz z opiekunami i rodzicami. Zajęcia były prowadzone dla każdej grupy wiekowej oddzielnie przez panie: Aldonę Adamczyk, Magdalenę Staszewską, Beatę Kusiak i panią stażystkę – Annę Bracką. Dzieci miały sposobność przypomnienia sobie i poznania twórczości Juliana Tuwima słuchając jego utworów, rozwiązując krzyżówki oraz wykonując inne zadania i prace plastyczne związane z tematyką konkretnego utworu. Spotkaniom towarzyszyły dekoracje wykonane do wierszy przez panią Annę Bracką. Uczniowie klasy czwartej przygotowali niespodziankę dla nauczycieli bibliotekarzy z Filii deklamując wiersze, które będą prezentowane na konkursie poetyckim. Ich występ wzbudził aplauz słuchających. Podczas wizyty, dzieci miały możliwość poznania innej biblioteki niż szkolna a opiekunowie i rodzice mogli przypomnieć sobie i poznać na nowo zasoby i możliwości jakimi dysponuje aktualnie Biblioteka Pedagogiczna. Inicjatywa Biblioteki spotkała się z uznaniem wszystkich uczestników. Obecność młodych ludzi wniosła wiele uśmiechu w atmosferę poważnej na co dzień placówki.
Monika Górczyńska

      


Rok Powstania Styczniowego
W związku z trwającym Rokiem Powstania Styczniowego, w ostatnim czasie kolejne szkoły i klasy odwiedziły Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Starachowicach (Publiczne Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3). Młodzież w ramach oprowadzania po wystawie, usłyszała m.in. o echach powstania w lasach starachowickich. Z zainteresowaniem uczniowie oglądali reprodukcje obrazów poświęcone tematyce powstania oraz fotografie biżuterii noszonej w tamtym okresie. Na zakończenie biorący udział w spotkaniach otrzymali zestawienie bibliograficzne w wyborze nt. „ 150 rocznica powstania styczniowego” opracowane na postawie zbiorów Filii przez panią Aldonę Adamczyk. Takie spotkania to ciekawe lekcje historii a także możliwość rozbudzenia u młodych ludzi zainteresowania tematyką .
Monika Górczyńska

        


Od 4 do 9 marca 2013 r. w województwie świętokrzyskim obchodzony był XXI Tydzień Kultury Języka pod hasłem: „Język ojczysty – dodaj do ulubionych”. W związku z tym, 7 marca Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Starachowicach odwiedzili uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 wraz z Paniami Dorotą Nowak i Małgorzatą Wolską. Celem spotkania było zainteresowanie uczniów językiem polskim, jego historią i współczesnością oraz zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się polszczyzną. W ramach nauki przez zabawę uczniowie wykonali zadania, które polegały na posługiwaniu się słownikami: antonimów, wyrazów obcych, peryfraz, eponimów, dawnej polszczyzny, etymologicznym, symboli oraz miejscowości i mieszkańców. Na zakończenie młodzież bawiła się w wykreślanie z diagramu słów używanych na określenie języka polskiego. Gimnazjaliści wprowadzili do biblioteki wiele uśmiechu i wyrazili swe zadowolenie.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowano wybrane pozycje książkowe mówiące o języku polskim, które znajdują się w zbiorach Filii.
Zajęcia przygotowały i poprowadziły Beata Kusiak i Magdalena Staszewska.

  


„Wszyscy, którzy wówczas w 1863 roku zrywali się do walki z potworną przemocą,
z nieporównaną przemocą, ci wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, co im grozi.
I dlatego czyny ich mają wewnętrzną wielkość (…).
I dlatego my nie możemy wobec wydarzenia sprzed stulecia,
wobec powstania styczniowego przejść mimo”.

ks.kard. Karol Wojtyła

Dla uczczenia 150-tej rocznicy Powstania styczniowego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach została przygotowana przez Aldonę Adamczyk wystawa poświęcona temu wydarzeniu. Powstanie styczniowe jako jedno z najważniejszych narodowych wystąpień na rzecz niepodległości Polski zasługuje na szczególny szacunek współczesnych pokoleń Polaków. Było aktem odrzucenia rosyjskiego jarzma, wyrazem odrodzenia narodu i woli odzyskania niepodległości. Na wystawę złożyły się m.in. wydawnictwa albumowe, wydawnictwa popularno-naukowe, zdjęcia związane z tematyką. Wystawę można oglądać od 20 stycznia do 20 grudnia br.
Aldona Adamczyk

 


W dniu 30 listopada 2012 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się spotkanie z dr hab. n. med. Mirosławem Kowalskim profesorem nadzwyczajnym Instytutu Kardiologii w Aninie. Spotkanie autorskie było swobodną, barwną, pasjonującą opowieścią o jego dzieciństwie i młodości, o pracy lekarza, egzotycznych podróżach i fotograficznej pasji, podczas którego Mirosław Kowalski promował swoją książkę poświęconą Afryce „Szkatułka pełna Sahelu. Subsaharyjska ballada”. Jego opowieść ilustrowana była pięknymi fotografiami własnego autorstwa. Dzięki ogromnej życzliwości i uprzejmości Arkadiusza Pająka spotkanie z dr hab. n. med. Mirosławem Kowalskim odbyło się w gościnnych progach Hotelu Senator z inicjatywy bibliotekarza starachowickiej filii Aldony Adamczyk. Piękną salę wypełniło ponad 140 zaproszonych gości: przedstawicieli władz miasta i powiatu, dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli, bibliotekarzy i lekarzy. 

           


WIECZÓR STARACHOWICKI
Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach aktywnie współpracuje z organizacjami popularyzującymi region świętokrzyski. Ostatnio wspólnym przedsięwzięciem Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Biblioteki Pedagogicznej był Wieczór Starachowicki zorganizowany 22 listopada 2012 w siedzibie Biblioteki.
Na program imprezy złożyły się następujące wydarzenia:
• Promocja książki Starachowiciana I
• Wernisaż wystawy Sekcji Fotograficznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Wernisaż wystawy grafiki pt.: „Historia Starachowic w rysunkach Adama Cieślika”
Publikacja „Starachowiciana I” - wydania dzięki staraniom członków TPS pp. Zofii Walkiewicz, Kazimierza Nowickiego i Leszka Żmijewskiego - otwiera cykl wydawniczy zawierający szeroki wachlarz zagadnień związanych z naszym miastem.
Na wystawę Sekcji Fotograficznej UTW, która jest pokłosiem plenerów fotograficznych organizowanych jesienią 2012 w mieście i najbliższej okolicy, składają się 42 prace o różnej tematyce.
Wystawa grafiki Adama Cieślika przedstawia ginącą architekturę, zapomniane zaułki, nastrojowe miejsca, klimaty dawnych Starachowic i Wierzbnika.
Wieczór Starachowicki cieszył się dużym zainteresowaniem w środowisku kulturalnym miasta, co znalazło odbicie w licznej frekwencji.

Maria Pawlikowska

     


XX EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2012
Tegorocznym, jubileuszowym Dniom Dziedzictwa patronuje hasło „Tajemnice codzienności.” Jego wymowa była inspiracją do przygotowania z Towarzystwem Przyjaciół Starachowic imprezy promującej uważne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, zwrócenia uwagi na rzeczy i zjawiska proste a jednocześnie niezwykłe, niedoceniane a ważne, nie dostrzegane w kategoriach kultury wysokiej.
20 września w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie na które złożyły się dwa przedsięwzięcia :
• Wernisaż wystawy fotograficznej „Od lamusa do śmietnika” , uzupełnionej ekspozycją zapomnianych przedmiotów codziennego użytku
• Prezentacja publikacji TPS „Słownik nazewnictwa Starachowic – historia miasta nazwami opisana.
Autor zdjęć – Leszek Żmijewski – starał się uchwycić na nich przemijanie i trwanie. Prezentowane przedmioty w codziennym życiu były niezbędne, ułatwiały pracę, umilały odpoczynek, integrowały rodzinę. Każdy obiekt utrwalony na zdjęciu ma swoją historię. Ze stopnia zużycia można wywnioskować jak bardzo potrzebny był jego użytkownikom. Niektóre przedmioty mają dziś wartość historyczną, inne sentymentalną, jeszcze inne w przewrotny sposób pokazują swoje drugie życie. Można je różnie interpretować w zależności od własnej wyobraźni.
Hasło„Tajemnice codzienności” nawiązujące do ratyfikowanej w 2003 r. przez Polskę konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa, stało się punktem wyjścia do prezentacji opracowanej przez członków Tow. Przyj. Starachowic książki pt.„Słownik nazewnictwa Starachowic – historia miasta nazwami opisana” pod red. M. Pawlikowskiej, K. Nowickiego, L. Żmijewskiego. Na treść publikacji składa się 450 nazw usystematyzowanych w sześciu działach poczynając od nazwy miasta, następnie jego części, nazw fizjograficznych, życia społecznego, traktów komunikacyjnych i nazw potocznych. Wydanie publikacji stało się możliwe m. in. dzięki szerokiemu wsparciu mieszkańców naszego miasta, którzy odpowiedzieli na prośbę twórców książki o nadsyłanie zapomnianych nazw funkcjonujących w przeszłości a także poszukiwania jej autorów w różnych źródłach. Całość zamyka zestawienie literatury pomocnej przy opracowaniu „Słownika..” oraz wybór literatury z zakresu onomastyki, opracowany przez B. Kusiak.
Twórcy „Słownika..” wyrażają nadzieję że wzbudzi on zainteresowanie czytelników i wzbogaci wiedzę z historii naszego miasta.

Maria Pawlikowska.

    


200 ROCZNICA URODZIN JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
W bieżącym roku minęła 200 rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego erudyty obdarzonego wieloma talentami.
Wśród różnorodności jego działań jako publicysty, dziennikarza, wydawcy, działacza społecznego i politycznego, największą popularność zyskał jako pisarz. Jest autorem 223 powieści podejmujących tematykę społeczną, filozoficzną, a przede wszystkim historyczną. Opublikował cykl powieści obejmujących dzieje Polski od czasów bajecznych do końca XVIII wieku. Zastosowane przez J.I. Kraszewskiego w powieściach środki wyrazu, sposób narracji, charakterystyka środowiska, opis postaci i dialogi stały się wzorcem dla autorów dziewiętnastowiecznej realistycznej prozy polskiej.
Wystawa zorganizowana w Małej Galerii Biblioteki przedstawia fragmenty z bogatej biografii pisarza utrwalone na fotografiach.
Wystawę przygotowała Beata Kusiak.

Maria Pawlikowska.


W dniu 6 czerwca 2012 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się spotkanie z Pawłem Okońskim - aktorem i współzałożycielem Teatru Komedia we Wrocławiu, kreatorem niezapomnianych postaci filmowych, scenarzystą i reżyserem, absolwentem II LO im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Przez ponad 20 lat zagrał około 70 ról teatralnych i kilkanaście filmowych. Wystąpił w kilkunastu teatrach telewizji i kilku spektaklach muzycznych. W Teatrze Polskim we Wrocławiu pracował z wieloma wybitnymi reżyserami, między innymi Andrzejem Wajdą i Jerzym Jarockim. Szerszej publiczności znany jest z telewizyjnych seriali takich jak :"Świat Według Kiepskich", "Pierwsza Miłość", gdzie gra postać sołtysa Śmiałka, "Lokatorzy", "Na kłopoty Bednarski". Razem z Wojciechem Dąbrowskim we Wrocławskim Teatrze Komedia z powodzeniem mierzy się z najnowszym światowym repertuarem komediowym.
Sentymentalne Spotkanie Po Latach zaszczycili swoją obecnością Starosta Powiatu Andrzej Matynia, Dyrektor PBW Kielce Urszula Salwa, Wicedyrektor do spraw ekonomicznych Muzeum Narodowego w Kielcach Stanisław Chałupczak, Dyrektor Starachowickiego Centrum Kultury Tomasz Kordeusz, radni Rady Miejskiej w Wąchocku Kazimierz Winiarczyk i Tomasz Szczykutowicz, Redaktor Naczelny Tygodnika Starachowickiego Jarosław Babicki, Dyrektor Domu Kultury w Wąchocku Marian Susfał, Honorowy Sołtys Wąchocka Marek Samsonowski, Kierownik Filii PBW w Ostrowcu Świętokrzyskim Barbara Pawelec, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic Leszek Żmijewski oraz emerytowani profesorowie II LO i dyrektorzy placówek oświatowych w Starachowicach. Organizatorem spotkania była Aldona Adamczyk.

           


W świecie ekslibrisu
Znak własnościowy książki zwany ekslibrisem ma już prawie sześciowiekową tradycję. Narodził się z potrzeby zabezpieczenia ksiąg przed kradzieżą lub ich zagubieniem. Pierwotnie na rękopiśmiennych kodeksach wykonywano adnotację „HIC LIBER MIHI EST” – ta książka moja jest. Pojawiające się w średniowieczu na bordiurach iluminowanych kodeksów herby lub gmerki właścicieli uważa się obecnie za tzw. proto-ekslibrisy.
W Polsce Pojawiły się one w II poł. XIV wieku. Ojczyzną właściwego ekslibrisu były Niemcy, a wśród jego twórców byli m. in. tak wybitni artyści jak Albrecht Dürer, Łukasz Cranach starszy.
Za najstarsze polskie ekslibrisy uważa się znaki własnościowe kanclerza wielkiego koronnego Macieja Drzewickiego żyjącego w latach 1467-1535.
Inną formą był tzw. superekslibris tłoczony najczęściej na okładkach ksiąg i zdobiony bogatą ornamentyką.
Ekslibrisy mogą nas interesować z różnych powodów. Najważniejszy to relacja pomiędzy adresatem a wykonawcą znaku. Adresatem może być osoba prywatna lub instytucja, z którymi związane są określone symbole, znaki ideograficzne, ogólnie cała substancja treściowa i wyrazowa. Strona wykonawcza to sposób realizacji ekslibrisu, styl, warsztat artysty, specyfika techniki wykonania.
Zachęcając do kolekcjonowania tych małych dzieł sztuki starachowicka filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej zorganizowała wystawę „EKSLIBRISY TWÓRCÓW EUROPEJSKICH”. Ekspozycja prezentuje ponad 90 znaków wykonanych przez artystów z Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Ukrainy, Węgier i Włoch.
Adresatami ekslibrisów są osoby prywatne, związane z różnymi środowiskami społeczno-zawodowymi, także instytucje. Wystawa pokazuje różne techniki wykonania znaków od drzeworytniczej, linorytowej poprzez typograficzną, litograficzną, uzupełnianą kolorem lub tłoczeniem. Odrębną grupę stanowią ekslibrisy wielu bibliotek w Polsce oraz kilkunastu placówek kultury w Starachowicach. Eksponaty pochodzą od prywatnych kolekcjonerów, są również zachowaną częścią zorganizowanego kilkanaście lat temu w Starachowicach Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisu. Mamy nadzieję – że wystawa przybliży naszym czytelnikom wielowiekową tradycję znaków własnościowych książek, a może stanie się zaczątkiem działalności Koła Miłośników Ekslibrisów przy naszej filii. Zachęcam do gromadzenia tych małych form graficznych. Zbieranie i obcowanie z nimi jest atrakcyjne i może być źródłem wielu przyjemnych emocji.
Wystawa zorganizowana staraniem współpracującego z biblioteką członka Towarzystwa Przyjaciół Starachowic – Kazimierza Nowickiego – czynna będzie do końca czerwca.

    


2012 - ROK JANUSZA KORCZAKA
6 sierpnia bieżącego roku przypada 70 rocznica śmierci Janusza Korczaka ( 1878-1942 - prawdziwe nazwisko : Henryk Goldszmit), lekarza pediatry, pisarza, publicysty, uznanego pedagoga, wychowawcy, obrońcy praw dzieci, którym poświęcił całe życie.
W związku z tą rocznicą, z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, pod hasłem : "Nie ma dzieci - są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy."
Starachowicka filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej włączyła sie w obchody tego jubileuszu, organizując wystawę poświęconą Januszowi Korczakowi.Ekspozycja zawiera niektóre publikacje autorstwa Korczaka oraz wydawnictwa na jego temat, wiersze ilustrujace jego ostatnia drogę, fotografie z różnych okresów życia, życiorys a także cytaty, z których wyłania sie koncepcja wychowania realizowana przez Janusza Korczaka.
Uzupełnieniem wystawy jest bibliografia, zawierająca wybór utworów janusza Korczaka oraz publikacji jego dotyczących. Wydawnictwa te znajdują się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki w Starachowicach. Wystawę i bibliografię przygotowała Magdalena Staszewska.  

    


Wisława Szymborska – poetka osobna
Pod takim tytułem odbyło się 22 marca br. spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach poświęcone zmarłej niedawno Poetce – Noblistce.
Prowadząca wykład Pani dr Alicja Krawczyk uwagę zgromadzonej publiczności skupiła na wątku filozoficznym w twórczości Poetki, nawiązaniem do słynnego stwierdzenia: „wiem, że nic nie wiem” Sokratesa, poszukiwaniem sensu istnienia człowieka akurat w tym czasie i w tym miejscu. Jego bytu jednostkowego, niepowtarzalnego ( „Nic dwa razy się nie zdarza”), jak i w wymiarze uniwersalnym.
Duże wrażenie na słuchaczach zrobił odczytany przez Panią Alicję utwór „Pogrzeb” z tomu „Ludzie na moście”, składający się z zapisu fragmentów rozmów uczestników pogrzebu, którzy w uroczystym momencie na cmentarzu rozmawiają o błahych sprawach: panie wymieniają się przepisami na ciasto, omawiają wygląd przystojnego mężczyzny, rozmawiają o pogodzie.
Do kategorii filozofii dnia codziennego można zaliczyć przytoczone przez prelegentkę tzw. podsłuchańce, czyli utwory poetycko przetworzone z usłyszanych przypadkowo rozmów, dające zaskakujące efekty, świadczące o subtelnym poczuciu humoru Poetki, np.:
W kolejce
-Kościół już się podobno zgodził, że małpa pochodzi od człowieka. Masz pan pojęcie ? - Ja tam nic nie wiem. Do zoo nie chodzę. Żona z wnukami chodzi.

Marcowe spotkanie z Panią dr Alicją Krawczyk było kolejnym wydarzeniem, przybliżającym współczesną literaturę czytelnikom naszej biblioteki. Uzupełnieniem wiedzy o życiu i twórczości Poetki była przygotowana przez Beatę Kusiak , bibliografia: Wisława Szymborska 1923-2012 oraz wystawa pod takim samym tytułem , której współautorką jest Magdalena Staszewska.
Maria Pawlikowska.

    


W dniu 9 marca 2012 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się spotkanie z Panią Grażyną Jabłońską-Kuczerą – absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, pracownikiem akademickim Northampton College w Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania był świat informacji naukowej w angielskich systemach edukacyjnych. Nie był to typowy, sztampowy wykład a interaktywna wymiana spostrzeżeń. Mówiąc o systemie edukacji w Anglii prelegentka podkreśliła, że jest nie do zrozumienia. Są w nim dwa nurty. Jeden wynika z tradycji, którą Anglicy bardzo pielęgnują, drugi to innowacyjność, pęd do wynalazków i eksperymentów. Obydwa bardzo dobrze ze sobą współpracują.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: honorowy obywatel Starachowic, przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji profesor Stefan Pastuszka, wicedyrektor ds. administracyjnych Muzeum Narodowego w Kielcach Stanisław Chałupczak , dyrektor Starachowickiego Centrum Kultury Tomasz Kordeusz, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Radomskiej Stanisław Gałęzia. Pomysłodawczynią i organizatorem spotkania, które odbyło się w miłej, sympatycznej atmosferze była Aldona Adamczyk.

       


WYSTAWA „NASZE MIASTO, NASZ REGION”
Jedną z form współpracy z szeroko pojętym środowiskiem kulturalnym i oświatowym miasta i powiatu w którym działa Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach jest popularyzacja dorobku piśmienniczego twórców tu mieszkających i pracujących. Zadanie to spełnia wystawa : „Nasze miasto, nasz powiat w publikacjach regionalnych wydawnictw : Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, Oficyny Wydawniczej Radostowa, innych wydawców z naszego regionu”, otwarta w lutym w naszej bibliotece.
Publikacje znajdujące się na wystawie obejmują prace o różnorodnej tematyce, wprowadzone do księgozbioru w ostatnich dwóch latach. Zgrupowane zostały w trzech modułach odpowiadających poszczególnym wydawcom.
1. Publikacje Towarzystwa Przyjaciół Starachowic dotyczą głównie przeszłości regionu, zabytków, wydarzeń kulturalnych.
2. Oficyna Wydawnicza „Radostowa” specjalizuje się w wydawaniu twórczości literackiej : poezji, wspomnień, opowiadań, literackich opracowań krytycznych.
3. Prace wydane przez Urząd Miasta, inne instytucje, nakładem własnym autora : zawierają prace historyczne , literackie, monografie szkół, przewodniki turystyczne.
Wystawa czynna jest od 15 lutego do 10 marca 2012 
Maria Pawlikowska

    


120 rocznica urodzin Marii z Kossaków Pawlikowskiej Jasnorzewskiej
15 grudnia 2011 w filii PBW w Starachowicach odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Okazją do przypomnienia dorobku literackiego Poetki wywodzącej się z artystycznej rodziny Kossaków, była mijająca w listopadzie 120 rocznica Jej urodzin. 
Tematykę poezji inspirowaną ulotnymi chwilami szczęścia, miłością, pięknem przyrody zawartą w lapidarnych wierszach przedstawiła zebranym przyjaciołom Biblioteki Pani dr Alicja Krawczyk – literaturoznawca, pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Imprezie towarzyszyła wystawa „Czarodziejka słowa” – Maria z Kossaków Pawlikowska Jasnorzewska, przedstawiająca biografię Autorki na tle cytatów z Jej liryków. 
Wystawę i zestawienie bibliograficzne na temat Poetki sporządzone w oparciu o zbiory filii PBW w Starachowicach przygotowała Beata Kusiak.
Maria Pawlikowska.

    


"Hiszpańskie klimaty"
28 października 2011 Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach zaprosiła licznie zgromadzonych gości na wycieczkę po Hiszpanii. "Hiszpański wieczór" zaszczycili swoją obecnością m.in.: Dariusz Dąbrowski - Wicestarosta Powiatu Starachowickiego, Cezary Berak - przedstawiciel Zarządu Powiatu, Urszula Salwa - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Cezary Tkaczyk - Wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Leszek Żmijewski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic.
Przewodnikiem po tym pięknym kraju była Anna Kawalec, doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Miłość do tego kraju i rodowitego Hiszpana, zaowocowała umiejętnością dzielenia się wrażeniami z urokliwych miejsc Hiszpanii i bogatą wiedzą o nich. Tematem jej prezentacji była "Wielokulturowość Hiszpanii na przykładzie Walencji".
Obfitowała ona w informacje o historii regionu, o wpływie kultury arabskiej na życie mieszkańców współczesnej Katalonii, była bogato ilustrowana filmami i slajdami. Pani Anna zapoznała zebranych ze specyfiką kultury agrarnej regionu i zamiłowaniem jego mieszkańców do świętowania i celebrowania różnorodnych uroczystości.
Cała Biblioteka tego wieczoru tchnęła "Hiszpańskimi klimatami" - taki tytuł nosiła bogata wystawa fotografii autorstwa Anny Kawalec. Ponadto można było podziwiać narodowe stroje hiszpańskie, obejrzeć albumy z reprodukcjami obrazów hiszpańskich twórców, przejrzeć dzieła literackie, obejrzeć (zabrać ze sobą) foldery turystyczne z różnych regionów Hiszpanii. Po prezentacji zebrani goście zostali zaproszeni na degustację hiszpańskich win, słodkości i owoców, gdzie była okazja do kontynuowania ciekawych rozmów. Pomysłodawczynią i organizatorką wieczoru była Aldona Adamczyk.

         


W dniu 15.09.2011 gościem Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach był Romuald Mieczkowski - poeta, publicysta prasowy, radiowy i telewizyjny oraz animator kultury. Jest on współzałożycielem Polskiej Galerii Artystycznej w Wilnie oraz założycielem Galerii Wileńskiej w Warszawie. Obecnie członek Związku Pisarzy Litwy.
Wydał m.in. zbiory wierszy: "W Ostrej Bramie", "Co bym stracił", "Nikt nie woła", "Powrócę", "Sennik wileński", "Sen w ogrodach Moneta", "Dźwięk ulicy Szklanej" oraz książki "Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie" i "Na Litewskim paszporcie".
Zgromadzonej publiczności przedstawił swoje bliskie relacje z Wisławą Szymborską, Jerzym Giedroycem, Czesławem Miłoszem oraz piękno Wilna utrwalone w fotografii. Spotkanie pogłębiło wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym Litwy, służyło promocji osiągnięć twórców narodu polskiego i litewskiego.
Organizatorem spotkania była Aldona Adamczyk.

      


EUROPEJSKIE  DNI  DZIEDZICTWA  W  BIBLIOTECE  PEDAGOGICZNEJ  W  STARACHOWICACH
Od dziewiętnastu lat pod koniec  trzeciej dekady roku w państwach będących członkami Rady Europy realizowany jest  projekt społeczno edukacyjny noszący miano Europejskich Dni Dziedzictwa.
Celem tych Dni jest promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego  oraz  przypomnienie szerokiej publiczności o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Tegoroczne EDD przebiegały pod hasłem Kamienie milowe.
Nawiązując do tej nazwy i mając na uwadze wpływ chrześcijaństwa na wytworzenie wspólnoty duchowej i materialnej Europy i Polski, Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach  wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Starachowic  (TPS), zorganizowała 17 września 2011 w siedzibie Biblioteki spotkanie pt.: KAMIENNE ZNAKI WIARY – KRZYŻE I FIGURY PRZYDROŻNE

Na program imprezy składały dwa wystąpienia:  

·         Wykład i prezentacja książki ks. dr Dariusza Patera, adiunkta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pt.: Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej znakiem pobożności maryjnej. Przysucha 2010

·         Promocja książki: Leszka Żmijewskiego – prezesa TPS – pt.: Dróżkami Matki Bożej : kapliczki, figury, krzyże przydrożne. Starachowice 2011.

Wystąpieniom towarzyszyła prezentacja multimedialna dotycząca omawianych publikacji oraz dwie wystawy : fotografii kamiennych kapliczek i krzyży autorstwa Leszka Żmijewskiego oraz książek na ten temat dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej. Katalog  wystawy oraz bibliografię sporządziła Beata Kusiak, a prezentację Magdalena Staszewska.
Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Stała się okazją do refleksji  na temat nie dostrzeganych na co dzień małych obiektów kultu religijnego, mających często bogatą historię, o mniejszej lub większej wartości artystycznej, czasem zeszpeconych nieumiejętną konserwacją lub wandalizmem chuliganów ale zawsze bliskich sercu osób wierzących.
Organizatorzy  spotkania mają nadzieję, że ciekawe wystąpienia zaproszonych gości, szczególnie  ks. dr Dariusza Patera, przyczynią się do upowszechnienia wiedzy o kapliczkach, figurach i krzyżach przydrożnych mocno wpisanych w krajobraz naszego kraju.  

Maria Pawlikowska

     


Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.Bieżący rok jest również Międzynarodowym Rokiem Chemii proklamowanym 63 Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych pod hasłem "Chemia-nasze życie,nasza przyszłość''.
Włączając się w uroczyste obchody tego roku 20.06.2011r. w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się spotkanie pod hasłem Maria Skłodowska-Curie.Kobieta niezwykła.Honorowymi gośćmi byli Alicja Rafalska-Łasocha Kierownik Biura Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ w Krakowie,prof.dr hab.Wiesław Łasocha z Zakładu Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ w Krakowie oraz Olga Konarczak z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość wysłuchania prelekcji gości,które przybliżyły sylwetkę najbardziej uznanej uczonej nie tylko w Europie ale i świecie.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa  2011- Rok Marii Skłodowskiej-Curie.Było to nie tylko włączenie się Biblioteki w uroczyste obchody roku poświęconego tej Noblistce ale również wypełnienie jej głównej misji jaką jest popularyzowanie wiedzy.
Inicjatorem i organizatorem uroczystości była Aldona Adamczyk.

         


"Wszystko, co Polskę stanowi, to dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat - i w tym  pokoleniu, i w przyszłych - choćby to był człowiek bezimienny i nieznany" - mówił podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski błogosławiony Jan Paweł II.
Losy starachowickiego papamobile, którym poruszał się wówczas papież, nazwanego przez władze samochodem specjalnym JP II, przedstawił wicestarosta powiatu  Dariusz Dąbrowski podczas spotkania w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach  w dniu 12.05.2011.
Gość honorowy, pasjonat historii, jeden z poszukiwaczy papamobile szczegółowo odtworzył wieloletnią historię poszukiwań pojazdu oraz przywracania mu dawnego blasku.
Dzisiaj papieski pojazd jest jednym z najcenniejszych eksponatów Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Jako dzieło wielu bezimiennych i nieznanych ludzi przetrwał dla potomnych dzięki staraniom takich osób jak Dariusz Dąbrowski, Magdalena Gorzkowska (dyr. Muzeum Przyrody i Techniki). Podczas spotkania zaprezentowane zostało najnowsze wydanie książki Anny Zyskowskiej "Polski samochód dla Jana Pawła II" w której autorem jednego z rozdziałów jest Dariusz Dąbrowski. "Pysznym" akcentem była degustacja papieskich kremówek.
Aldona Adamczyk

       


Rok CZESŁAWA  MIŁOSZA
W czerwcu bieżącego roku przypada setna rocznica urodzin poety i pisarza związanego z Polską i Litwą, laureata literackiej nagrody Nobla z 1980 roku - Czesława Miłosza.
Doceniając znaczenie dorobku intelektualnego twórcy i jego autorytet w świecie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.
Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach włączyła się w nurt obchodów jubileuszowych, organizując wystawę poświęconą biografii i twórczości poety.
Uzupełnieniem wystawy jest zestawienie bibliograficzne zawierajace wybór publikacji Czesława Miłosza i prac o nim dostępnych w naszej bibliotece.
Wystawę i bibliografię przygotowała Magdalena Staszewska.
Maria Pawlikowska. 

      


Spotkanie z cyklu Nauczycielskie Pasje
W czwartek, dn.10 marca 2011 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Nauczycielskie Pasje.
Gościem czytelników i personelu biblioteki była Pani Beata Pastuszka z wykształcenia pedagog, obecnie właścicielka firmy„Zielony Ogród” zajmującej się aranżacją ogrodów.
Przedmiotem Jej wykładu było : „Występowanie roślin chronionych w najbliższej okolicy Starachowic”, które omówiła na szerszym tle roślin chronionych w Polsce.
Słuchacze poznali botaniczne nazwy oraz właściwości lecznicze i trujące roślin rosnących na podmokłych terenach i w lasach otaczających nasze miasto, np. stoplamek szerokolistny, kosaciec syberyjski (żółty), bagno zwyczajne, wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi.
Następnym punktem spotkania był występ wokalno - muzyczny grupy uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum w Starachowicach pod opieką nauczycieli Marioli Pocheć i Wojciecha Gębury. W repertuarze uczniów znalazły się popularne piosenki dziecięce oraz ich własne kompozycje.
Spotkanie przebiegało w wesołej atmosferze zbliżającej się wiosny i niedawno obchodzonych świąt : Dnia Kobiet ( 8 marca) i Dnia Mężczyzn (10 marca).
Imprezę przygotowały Maria Pawlikowska i Beata Kusiak.

Maria Pawlikowska.

     


 

25 lutego 2011 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się spotkanie z profesorem Stefanem Pastuszką – przedstawicielem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie.
Honorowy obywatel naszego miasta, nauczyciel akademicki, polityk, historyk, były wiceminister edukacji, senator III kadencji wygłosił wykład na temat :”Rola mediów w budowie demokratycznego państwa prawa”.
W spotkaniu uczestniczyli : władze powiatu ze starostą Andrzejem Matynią i Dariuszem Dąbrowskim, dyrekcja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach : dyr. Urszula Salwa, Grzegorz Cuper, Edyta Grabowska, dyrektorzy i nauczyciele starachowickich szkół.
Profesor przybył na zaproszenie biblioteki i Aldony Adamczyk, która była inicjatorką i organizatorem spotkania. Było ono również okazją do promocji najnowszej książki profesora pt.: „Życie kulturalne w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej.”

Aldona Adamczyk 

       


W czwartek 3 lutego 2011 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli z cyklu „Pasje na emeryturze”. Formuła tych spotkań początkowo poświęcona emerytom, została rozszerzona o prezentację hobbistycznych zainteresowań czynnych nauczycieli i obecnie nosi nazwę „Nauczycielskie pasje”.
W czwartkowe przedpołudnie zebrani mieli okazję obejrzeć zbiory numizmatyczne z kolekcji Państwa Barbary i Stanisława Zielonków i wysłuchać interesującego wykładu pana Stanisława na ten temat. Inną pasją Państwa Zielonków są podróże śladami polskości po krajach ościennych i fotograficzne ich dokumentowanie. Wystawę, będącą drobną cząstką Ich  bogatego zbioru, zatytułowaną Reminiscencje z podróży: Wilno. Kowno. Lwów można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej do końca lutego.
Zbiór skamieniałości i bogatą kolekcję muszli egzotycznych z ciepłych mórz zaprezentował zebranym Pan Wojciech Gębura – nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starachowicach.
Kolekcjonowanie niezwykłych muszli to jedna z wielu pasji którym poświęca się Pan Wojciech. Jest także zapalonym turystą, sportowcem – uczestniczy w pieszych maratonach, interesuje się przyrodą i historią lokalną.
Imprezie towarzyszyła miła atmosfera a nawiązane kontakty i wymiana informacji o różnych pasjach nauczycieli staną się przedmiotem następnych spotkań. 

Maria Pawlikowska

     


ROK  MARII  SKŁODOWSKIEJ CURIE.
W 100 rocznicę przyznania po raz drugi Nagrody Nobla

W 2011 roku przypada setna rocznica przyznania drugiej nagrody Nobla wybitnej polskiej uczonej - Marii Skłodowskiej-Curie.
Doceniając doniosłość tego wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił bieżący rok Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.
Chcąc przybliżyć czytelnikom postać noblistki, Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach urządziła wystawę, poświęconą  Jej życiu i pracy.
Wystawę uzupełnia broszura zawierająca kalendarium z najważniejszymi datami z życia Uczonej oraz zestawienie bibliograficzne na Jej temat, sporządzone w oparciu o zbiory własne biblioteki, Bibliografię Zawartości Czasopism i Internet.
Broszurę i wystawę - którą można oglądać do końca lutego w holu Biblioteki - przygotowała Beata Kusiak.  

Maria Pawlikowska

        


PASJE NA EMERYTURZE
4 listopada 2010 w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli z cyklu Pasje na emeryturze. Tym razem gościem Biblioteki był pan Kazimierz Winiarczyk, znany w środowisku pasjonat historii.
Spotkanie przebiegało pod hasłem „Spacerkiem po dziejach Wąchocka i okolicy”. Pan Kazimierz Winiarczyk w sposób ciekawy, z głęboką znajomością przedmiotu, przedstawił historię Wąchocka, przeplatając opowieść licznymi anegdotami i mało znanymi faktami z dziejów tego miasteczka i życia jego mieszkańców zasłużonych dla lokalnej społeczności.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja „Słownika nauczycieli tajnego nauczania – uczestników ruchu oporu 1939-1945 (województwo kieleckie)”.Publikacja wydana przez Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach, w 70 rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, zawiera biogramy nauczycieli uczących na tajnych kompletach na obszarze województwa kieleckiego w jego historycznych granicach administracyjnych.
Imprezie towarzyszyły dwie wystawy :
• Wystawa publikacji Kazimierza Winiarczyka
• Wąchock w fotografii Edwarda Imieli.

Następne spotkanie z tego cyklu odbędzie się w styczniu 2011.

Maria Pawlikowska.

 

  

 


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach

Obchodzone w bieżącym roku Europejskie Dni Dziedzictwa przebiegające pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu” stały się okazją do zaprezentowania czytelnikom dwóch wystaw

1. Zabytkowe obiekty przemysłowe Starachowic i najbliższej okolicy w fotografii Leszka Żmijewskiego
Obszar na którym leżą Starachowice i pobliskie miejscowości : Wąchock, Parszów, Mostki, Michałów, Brody, Nietulisko był terenem działania Staropolskiego Okręgu Przemysłowego związanego z przemysłem wydobywczym i przetwórczym rud metali.

Widoczne na zdjęciach pozostałości po historycznych obiektach przemysłowych to :
Starachowice – Wielki Piec z 1899 r.
Brody – fragmenty zapory wodnej z 1840 roku
Mostki – budynek zawiadowcy huty z XIX wieku
Nietulisko – ruiny walcowni z lat 1834-35

Ekspozycję fotografii uzupełnia wystawa :

2. Tradycje przemysłowe regionu. Wystawa publikacji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach.

Wystawy można oglądać do 15 października 2010.
Maria Pawlikowska

    


WYSTAWA PRAC ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEGO
OGNISKA PLASTYCZNEGO w STARACHOWICACH

Wzorem lat poprzednich w porze wakacji w bibliotece została zorganizowana wystawa prac absolwentów Państwowego Ogniska Plastycznego.
Pod hasłem "Szkice z pracowni" młodzi twórcy prezentują akwarele, obrazy olejne, grafiki,rzeźby, które powstały w roku szkolnym 2009/10.

Organizatorami wystawy są: Ognisko Plastyczne w Starachowicach oraz Aldona Adamczyk z Biblioteki Pedagogicznej.
Wystawę można oglądać do końca sierpnia w godzinach pracy biblioteki, codziennie od godz. 9 do 15.

 

       


PASJE NA EMERYTURZE
Pod takim hasłem przebiegało spotkanie nauczycieli starachowickich szkół średnich, które odbyło się 22 czerwca 2010 r. w siedzibie biblioteki.
Przewodnim motywem spotkania była prezentacja twórczości literackiej : poezji, bajek dla dzieci, fraszek a także pasji plastycznej : rzeźb,płaskorzeźb i biżuterii Elżbiety Jach ze Skarżyska Kościelnego.
Obrazy "igłą malowane", wykonane z precyzja godną matematyka, przedstawił ich twórca - Kazimierz Piotrowicz.
Na zakończenie, o niedawno powstałej, ajuż niedostępnej książce traktujacej o historii, przyrodzie i mieszkańcach gminy Brody opowiedział jej autor Józef Góźdź.
Impreza, której inicjatorką była Aldona Adamczyk cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego też w nadchodzącym roku szkolnym biblioteka zamierza organizować cykl podobnych spotkań.

Maria Pawlikowska.

      

 


PROJEKT EDUKACYJNY
 „Kamienie Pamięci – znajdź bohatera Września”

 


XVIII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA
W ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka, Biblioteka pedagogiczna w Starachowicach zorganizowała wystawę pt.: Współczesny język polski : język polityki, zapożyczenia, wulgaryzmy.
Ekspozycję przygotowała Beata Kusiak, która jest też autorką zestawienia bibliograficznego pod tym samym tytułem.
Zestawienie bibliograficzne rozdawane jest zainteresowanym wystawą uczniom i nauczycielom.

Maria Pawlikowska.

    


W roku 2010 przypada 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina.
W związku z tym Sejm Polski i UNESCO ogłosiły rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Zarówno w Polsce jak i w innych krajach przez cały rok będą odbywać się liczne koncerty i inne imprezy kulturalne upamiętniające ten fakt.
Biblioteka włączając się w nurt upowszechniania wiedzy o sławnym Polaku, przygotowała wystawę przybliżającą sylwetkę kompozytora.
Wystawa składa się z dwóch części:
1. Biografia Fryderyka Chopina
2. Mazowsze - muzyczne inspiracje Fryderyka Chopina.
Ekspozycję, która powstała z inicjatywy Magdaleny Staszewskiej można oglądać do końca lutego w Galerii i holu Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach.

Maria Pawlikowska