Filia w Staszowie

Książka moim przyjacielem - lekcja biblioteczna

W ramach „Dni z profilaktyką, zdrowiem i bezpieczeństwem” trwających w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie, biblioteka nasza przeprowadziła dwie lekcje biblioteczne na temat: "Książka moim przyjacielem". Celem lekcji było przybliżenie dzieciom wartości płynących z czytania. Najlepsza książka nie zyska popularności, jeżeli dzieci nie będą miały wyrobionej potrzeby czytania. Najlepsza biblioteka czy księgarnia będzie dla osób, których nikt nie wprowadził w świat książki, miejscem nudnym lub obojętnym, a najlepsza lektura - torturą. Dlatego tak ważne jest kształtowanie przyjaźni z książką.
W trakcie lekcji dzieci rozwiązywały krzyżówkę, szukały drogi do biblioteki przez kręty labirynt, a wszystkie zadania związane były z książką.
Na koniec każdy z uczniów otrzymał pamiątkową plakietkę z napisem "Książka moim przyjacielem".

Dorota Wójcik