Filia w Staszowie

Polska w Unii Europejskiej - lekcje

Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie kontynuując pogłębianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu Polski w Unii Europejskiej ponownie zaprosiła p. Rafała Zajęckiego – przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej z Kielc. Tym razem zajęcia odbyły się w Zespole Szkół w Osieku dnia 18 czerwca. Lekcje przeprowadzone zostały w klasie V i VI szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum. 

Monika Stemplewska