Filia w Staszowie

Z klasą po regionie świętokrzyskim

Na prośbę bibliotekarza szkolnego p. Ewy Sinkowskiej działającej w Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy zorganizowaliśmy lekcje dla dzieci. Lekcje o regionaliźmie cieszą się dużym zainteresowaniem. W związku z tym tematem zajęć była ziemia staszowska. Spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie dnia 16 i 17 czerwca. Odbiorcami lekcji byli uczniowie klasy IV a i IV b.

Monika Steplewska