Filia w Staszowie

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli - bibliotekarzy szkolnych

W ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie zorganizowała warsztaty: "Tworzenie formularzy on-line w Google", które odbyły się 11 września 2014 r.
Warsztaty miały na celu poznanie procedur tworzenia i udostępniania ankiet on-line. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze szkolni, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji oraz inni nauczyciele.

Szkolenie poprowadziła p. Anna Trawka - konsultant, kierownik Pracowni Edukacji Informatycznej i Multimedialnej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

Monika Stemplewska