Filia w Staszowie

EDD 2014 - "Dziedzictwo źródło tożsamości"

Dnia 22 września 2014 r. w ramach tej inicjatywy Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie zorganizowała konferencję popularno-naukową "Dziedzictwo - źródło tożsamości".
Zebrani słuchacze mieli okazję wysłuchać wykładu „Rok 1914 - ziemia sandomiersko-staszowska na drodze ku niepodległości” wygłoszonego przez regionalistę, kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie p. Marka Lisa.
Spotkanie stało się także okazją do poszerzenia wiedzy na temat obiektów chronionych. Z tą tematyką zapoznał słuchaczy nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie p. Grzegorz Skubera w wykładzie "Obiekty chronione i ochrona przyrody na ziemi staszowskiej".
Na zakończenie uczestnicy zwiedzili muzeum szkolne Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie.
Obchodom towarzyszyła wystawa "100-lecie Legionów Polskich" prezentowana w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie.

Monika Stemplewska