Filia w Staszowie

"Spotkanie z Żeromskim - życie i twórczość Stefana Żeromskiego w 150 rocznicę urodzin pisarza" - wystawa

W październiku przypada 150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego - jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XIX i XX wieku.
Pisarz mocno związany z Kielecczyzną wielokrotnie opisywał ją w swoich utworach doceniając jej piękno, czar i urok.
Nawiązując do rocznicy urodzin pisarza, Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie przygotowała wystawę prezentującą wspomnienia artysty z regionu świętokrzyskiego promując tym samym jego twórczość.

Ewelina Raczyńska