Filia w Staszowie

Co to jest synonim?, Moja wiedza o książce i bibliotece - lekcje biblioteczne

19 listopada Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie przeprowadziła dwie lekcje biblioteczne w klasie V Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.
Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali co to jest synonim i zaznajomili się ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych. Po wysłuchaniu opowiadania Grzegorza Kasdepke "Co to jest… synonim?" dzieci uzupełniały karty pracy i wyszukiwały wyrazy bliskoznaczne w słownikach. Zajęcia te pomogą im unikać powtórzeń w różnego rodzaju wypowiedziach i pozwolą wzbogacić słownictwo.
Kolejna lekcja "Moja wiedza o książce i bibliotece" dotyczyła budowy książki i pojęć związanych z biblioteką. Uczniowie poznali związki frazeologiczne dotyczące książki, rozwiązywali szyfry i wyjaśniali takie pojęcia jak: bibliotekarz, wypożyczalnia, czytelnia, wydawnictwo, czasopismo, okładka.
Na zakończenie uczniowie rozwiązali krzyżówkę podsumowującą wiedzę poznaną na zajęciach.
W lekcjach uczestniczyła również Pani Urszula Salwa - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz Pani Bożena Lewandowska - Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW w Kielcach.

Ewelina Raczyńska