Filia w Staszowie

Rok 2015 - Rokiem Jana Pawła II

Sejm RP uchwalił rok 2015 Rokiem Jana Pawła II.
Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę  "w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata".
Rocznica ta, stała się okazją do zainicjowania działań upamiętniających postać wielkiego autorytetu narodów.
W Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie zorganizowano wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II w 10. rocznicę śmierci.

Monika Stemplewska