Filia w Staszowie

Tydzień Bibliotek 2015

Każdego roku w dniach 8-15 maja obchodzony jest Tydzień Bibliotek, który ma na celu podkreślenie roli zawodu bibliotekarza i bibliotek jaką pełnią w procesie rozpowszechniania czytelnictwa.
W dniu 13 maja, właśnie z okazji Tygodnia Bibliotek odwiedzili naszą bibliotekę uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osieku. Nasi goście poznali zasady funkcjonowania biblioteki o profilu pedagogicznym oraz  zwiedzili lokal naszej placówki. Uczestniczyli również w pokazie filmowym na temat digitalizacji książek opracowanym przez Bibliotekę Narodową. Na koniec spotkania dzieci wypełniały przygotowaną krzyżówkę podsumowującą wycieczkę.
Zakończono wizytę w bibliotece rozdaniem drobnych upominków. 

Dorota Wójcik