Filia w Staszowie

Kulturalne czwartkowe spotkania

W dniu 21.05.2015 r. pracownicy naszej placówki uczestniczyli w spotkaniu bibliotekarzy i animatorów kultury zainicjowanym przez Starostwo Powiatowe w Staszowie. Wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara zachęcał uczestników do współdziałania oraz poddał pomysł utworzenia portalu kulturalnego, który miałby na celu gromadzenie informacji o bieżących inicjatywach bibliotek i domów kultury, jak również byłby miejscem wymiany dobrych praktyk między tymi instytucjami. Nasza biblioteka również zachęcała zgromadzonych do współpracy na rzecz mieszkańców powiatu staszowskiego. Czwartkowe spotkanie było początkiem cyklu spotkań integrujących te instytucje.

Monika Stemplewska
fot. Paulina Majczak