Filia w Staszowie

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych

Dnia 11 czerwca 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - bibliotekarzy. Tematem konferencji były "Nieksiążkowe zbiory specjalne w bibliotece szkolnej" oraz zmiany w SIO. Spotkanie prowadziła Pani Barbara Skarżyńska koordynator ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Poszerzanie własnej wiedzy bibliotekarskiej, dobre praktyki, wymiana doświadczeń zawodowych, to wszystko sprzyja temu, że nauczyciele - bibliotekarze chętnie uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach.

Monika Stemplewska