Filia w Staszowie

Zaczynamy od dzieciństwa - Zaczarowany świat Jana Brzechwy

"Zaczarowany świat Jana Brzechwy" to tytuł kolejnej lekcji z cyklu "Zaczynamy od dzieciństwa". Cykl zajęć doskonale wpisuje się w realizację tegorocznych kierunków polityki oświatowej państwa. Jednym z zadań szkoły i biblioteki jest właśnie rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Dnia 13 stycznia 2016 r. w siedzibie naszej biblioteki odbyła się lekcja dotycząca twórczości Jana Brzechwy - klasyka dziecięcej literatury. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie.
Stosowane podczas zajęć metody aktywizowały dzieci do twórczej pracy. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania, wykazywali się dużą znajomością wierszy Jana Brzechwy.

Na koniec spotkania dzieci otrzymały od naszej biblioteki pamiątkową książkę z wierszami Jana Brzechwy pt. "Brzechwa dzieciom" oraz zakładki.

Ewa Basińska