Filia w Staszowie

Spotkanie z Hansem Christianem Andersenem - życie i twórczość - lekcja biblioteczna

Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie sukcesywnie realizuje jeden z priorytetów MEN- rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Dnia 17.02.2016 roku nasza placówka w ramach upowszechniania czytelnictwa przeprowadziła lekcję biblioteczną dla klasy III Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Staszowie. Życie i twórczość króla baśni
i bajek H. Ch. Andersena to temat tych zajęć Spotkanie było wypełnione ciekawostkami z życia pisarza. Następnie poprzez quizy, krzyżówki i zagadki dzieci poznawały twórczość Andersena. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Również celem lekcji było zachęcenie młodego czytelnika do czytania.   

Na koniec dzieci otrzymały drobne upominki - kolorowe plany lekcji.

Dorota Wójcik