Filia w Staszowie

Legendy polskie - "Historia hejnału mariackiego" - lekcja biblioteczna

Efektywna współpraca z nauczycielem bibliotekarzem p. Beatą Wojtasińską oraz wychowawcami klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie zaowocowała przygotowaniem kolejnego scenariusza zajęć edukacyjnych. W dniach 1.03 oraz 3.03.2016 r. wraz z uczniami przenieśliśmy się do Krakowa.
Tematem lekcji była historia hejnału mariackiego na podstawie legendy Mariana Orłonia "Przerwany hejnał". Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonywały polecenia wykazując się przy tym ogromną wiedzą o dawnej stolicy Polski.

Ewa Basińska