Filia w Staszowie

"Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza" - II etap konkursu

16 marca 2016 r. odbył się II etap konkursu "Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza". Do tego etapu zakwalifikowało się dziesięciu uczniów z największą ilością punktów zdobytą w eliminacjach pisemnych. Forma tej części konkursu miała podobny charakter do teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali eksperci składający się z nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Staszowie.

Seria stu pytań wyłoniła trzech laureatów:

I miejsce - Anna Wojtasińska z klasy I c
II miejsce - Wiktoria Olszewska z klasy III a
III miejsce - Gabriela Stondzik z klasy III e 

Wszyscy uczestnicy I etapu otrzymali drobne upominki. Natomiast uczniowie biorący udział w II etapie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Staszowie.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Staszowie prezentowali wysoki poziom wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.
Uczestników konkursu dopingowali koledzy i koleżanki z klas gimnazjalnych.

Monika Stemplewska