Filia w Staszowie

Poznajemy Ziemię Staszowską - lekcja

6 kwietnia 2016 roku Bibliotekę Pedagogiczną w Staszowie odwiedziła grupa podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie. Tymi zajęciami rozpoczęliśmy wspomaganie edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Spotkanie to pozwoliło młodzieży lepiej poznać środowisko lokalne, jego historię i zabytki. Zastosowane metody pracy sprawiły, że zajęcia były ciekawe dla uczestników. 

Ewelina Raczyńska