Filia w Staszowie

Twoje bezpieczeństwo w Internecie - lekcja

Na zaproszenie pani Wioletty Hatak - wychowawcy klasy VI c, Ewelina Raczyńska przeprowadziła 7 kwietnia 2016 r. zajęcia edukacyjne "Twoje bezpieczeństwo w Internecie".
Internet jest obecnie najpopularniejszą formą rozrywki. Młodzi ludzie spędzają przy nim kilka godzin w ciągu dnia zapominając o niebezpieczeństwach czyhającym w sieci. Ważne jest zatem, aby poprzez zajęcia edukacyjne poszerzać wiedzę i świadomość uczniów na temat korzyści i zagrożeń płynących z Internetu.
O potrzebie przeprowadzania tego typu zajęć świadczy aktywny udział dzieci oraz duże zainteresowanie wśród nauczycieli.

Ewelina Raczyńska