Filia w Staszowie

Legendy polskie O smoku wawelskim i mądrym Szewczyku - lekcja

Legendy rozbudzają ciekawość świata, rozwijają wyobraźnię, ćwiczą koncentrację i umiejętność słuchania, wyrabiają nawyki czytania i zdobywania wiedzy, przybliżają historię naszego narodu.
Dnia 12 i 13 kwietnia 2016 roku nasza placówka zorganizowała zajęcia dla klas II Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie. Dzieci wysłuchały legendy O smoku wawelskim i mądrym Szewczyku. Chętnie dopowiadały na pytania dotyczące tekstu, rozwiązywały rebusy i krzyżówkę. Poprzez przygotowaną prezentację poznały najważniejsze zabytki Krakowa.

Ewa Basińska