Filia w Staszowie

Poznajemy bibliotekę - spotkanie biblioteczne

Dnia 19 i 20 kwietnia nasza biblioteka gościła grupę młodych ludzi z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie.
Głównym celem wizyty było poznanie naszej placówki oraz zasad korzystania ze zbiorów biblioteki. Ponadto młodzież zapoznała się z działalnością biblioteki, pracą bibliotekarza oraz zgromadzonym księgozbiorem. Po części teoretycznej była też część praktyczna. Uczniowie sami dokonywali wypożyczania i zwrotów książek. Po krótkim instruktażu świetnie sobie radzili.
Uczestnicy także zwiedzali bibliotekę, zapoznawali się z układem książek w poszczególnych działach.

Dorota Wójcik