Filia w Staszowie

Z klasą po regionie świętokrzyskim - Ziemia Staszowska - lekcja

Edukacja regionalna to istotny element rzeczywistości społecznej, który rozwija poczucie tożsamości lokalnej. Odgrywa ważną rolę w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.
W związku z tym Biblioteka Pedagogiczna 19 maja przeprowadziła w klasie VI c Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie lekcję "Z klasą po regionie świętokrzyskim. Ziemia Staszowska".
Zajęcia te mają na celu ukazywanie historii, zabytków oraz walorów turystycznych naszego regionu.

Ewelina Raczyńska