Filia w Staszowie

XXIV Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Jak co roku Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie włączyła się w obchody XXIV edycji EDD. W tym roku do wspólnej organizacji EDD zaprosiliśmy Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Staszowie.

Obchody rozpoczęliśmy 22 września 2016 r. wykładem p. Marka Lisa, regionalisty, kierownika PBW w Kielcach Filia w Opatowie na temat: "Pomniki naszych walk o niepodległość na ziemi staszowskiej".
W tematykę EDD uczestników spotkania wprowadziła p. Paulina Mielnik pracownik PODN w Staszowie. Następnie prelegent p. Marek Lis wykorzystując prezentację multimedialną oraz bogatą wiedzę historyczną w interesujący sposób przybliżył miejsca pamięci związane z okresem powstania styczniowego i I wojny światowej na terenie Staszowa i okolic.
W jesiennym historycznym spotkaniu uczestniczyła młodzież staszowskich szkół ponadgimnazjalnych i licznie przybyli goście: wicestarosta staszowski p. Tomasz Fąfara, dyrektor PBW w Kielcach
p. Urszula Salwa, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji PBW w Kielcach p. Edyta Grabowska, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie p. Jerzy Jabczuga oraz nauczyciele i regionaliści.

Takie spotkania są dobrą drogą do budowania tożsamości regionalnej.

Monika Stemplewska