Filia w Staszowie

Internetowe katalogi biblioteczne - wyszukiwanie informacji

20 września Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie przeprowadziła dwie lekcje biblioteczne "Internetowe katalogi biblioteczne - wyszukiwanie informacji". W zajęciach uczestniczyła młodzież z klasy
I Liceum Ogólnokształcącego oraz IV Technikum Zespołu Szkół w Staszowie.

Uczniowie zostali zapoznani z ofertą i katalogiem on-line naszej biblioteki. Następnie sami rozpoczęli wyszukiwanie w katalogu elektronicznym. Poprzez różne indeksy docierali do interesujących ich pozycji.
Takie zajęcia uświadamiają młodzieży jak istotne są umiejętności korzystania z internetowych katalogów bibliotecznych.

Ewelina Raczyńska