Filia w Staszowie

Archiwum wydarzeń

Zaczarowany świat Jana Brzechwy
Popularyzacja czytelnictwa zajmuje ważne miejsce w działalności naszej placówki. W związku z Rokiem Czytelnictwa przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej w Rytwianach zajęcia „Zaczarowany świat Jana Brzechwy”, które odbyły się 3 czerwca 2014 r. Spotkanie to w atrakcyjny sposób miało zachęcić uczniów do zapoznania się z twórczością tego autora.
Zajęcia przeprowadzone w formie konkursowej były ciekawą formą rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów. Dzieci rozwiązując zadania doskonale się bawiły a czytanie wierszy Brzechwy sprawiło im wielką radość.
Ewa Basińska

  
  


70. rocznica bitwy pod Monte Cassino - spotkanie
W związku z przypadającą w maju 2014 roku 70. rocznicą bitwy pod Monte Cassino Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie zorganizowała 5 czerwca spotkanie młodzieży gimnazjalnej z p. Józefem Żakiem – pasjonatem historii, staszowskim regionalistą, rzeźbiarzem.
Liczne pamiątki pozostałe po ojcu zaproszonego gościa, który uczestniczył w bitwie, przybliżyły uczniom wydarzenia mające miejsce w 1944 r. na ziemiach włoskich. Młodzież z dużą uwagą i zainteresowaniem wysłuchała wygłoszonej prelekcji, zadając p. Józefowi na zakończenie liczne pytania.
Takie spotkanie to nie tylko forma wychowania patriotycznego, ale także niepowtarzalna lekcja historii.
Ewelina Raczyńska

  


29 maja 2014 r. – Warsztaty wytwarzania papieru czerpanego
Zbliżający się Dzień Dziecka był okazją do odwiedzenia naszej biblioteki przez uczniów klasy V „a” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie.
W związku z tym, dnia 29 maja dzieci pod opieką p. Beaty Wojtasińskiej i p. Katarzyny Cymerys uczestniczyły w warsztatach praktycznych, których tematem był „Papier czerpany – historia oraz sposoby jego wytwarzania”. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci.
Na koniec nasi mili goście otrzymali słodkie upominki i prezenty z okazji ich święta od pracowników biblioteki oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Dorota Wójcik

  
  
  


23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
23 kwietnia 2014 r., w związku ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie przygotowała dwie lekcje biblioteczne „Co wiem o książce i bibliotece”. Zajęcia przeprowadzone zostały w klasie IV i V w Szkole Podstawowej w Rytwianach.
Dzieci poznały budowę książki oraz podstawowe pojęcia dotyczące biblioteki. Wyjaśniały sens związków frazeologicznych związanych z książką.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, biorąc czynny udział w przygotowanych zadaniach.
Na zakończenie każdy otrzymał zakładkę do książki.
Ewelina Raczyńska

  
  


1 maja 2014 r. – 10 lat Polski w Unii Europejskiej – lekcje
Dnia 7 kwietnia 2014 r. Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie zorganizowała lekcje o tematyce Unii Europejskiej.
W związku z przypadającą 10-tą rocznicą przystąpienia Polski do UE, nasza placówka nawiązała współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach.
Na zaproszenie biblioteki p. Rafał Zajęcki – przedstawiciel RODM, przeprowadził trzy lekcje o UE. Zajęcia odbyły się w dwóch szkołach staszowskich: Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 1.
Lekcja w szkole ponadgimnazjalnej miała na celu pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat historii i funkcjonowania UE oraz podsumowanie 10-lecia uczestnictwa Polski w UE.
Natomiast spotkania z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w ciekawy sposób przybliżyły ideę wspólnoty europejskiej. Pod koniec zajęć został przeprowadzony „Mały quiz europejski”. Dzieci aktywnie odpowiadały na pytania. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były przez p. Rafała Zajęckiego drobnymi gadżetami.
W następnym roku szkolnym planowana jest dalsza współpraca Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach.
Monika Stemplewska

  
  
  


Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy
W ramach Sieci współpracy samokształcenia bibliotekarzy szkolnych dnia 10 kwietnia 2014 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie odbyło się spotkanie organizacyjne. Uczestniczyli w nim nauczyciele bibliotekarze z powiatu staszowskiego.
Na warsztatach przypomniano nowe zasady systemu doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadzono instruktaż korzystania z platformy e-learningowej. Po zakończeniu prezentacji ustalono cele i harmonogram współpracy w sieci.
Nauczyciele bibliotekarze dostrzegali potrzebę integracji środowiska bibliotekarzy i wyrazili chęć dalszego współdziałania.
Kolejne spotkanie ustalone zostało na 5 czerwca 2014 r.
Monika Stemplewska

    


„Młodzi zdolni” – wystawa fotografii
Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie przygotowała kolejną wystawę z cyklu „Młodzi zdolni”.
Tym razem przedstawiono fotografie autorstwa uczennicy klasy III „b” Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – Marleny Łukaszek.
Wystawę można oglądać od 24 marca do 5 kwietnia 2014 r. w siedzibie biblioteki.
Ewelina Raczyńska 

  
  


Edukacja ekologiczna „Ożywić pola” – lekcja
Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie włączyła się w realizację programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola”. Program ten, realizowany jest w Zespole Placówek Oświatowych – Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Staszowie. W bieżącym roku szkolnym bohaterem akcji jest ptak trznadel.
Dnia 30 marca 2014 r. w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie zorganizowane dla uczniów klasy III „b”.
Na zaproszenie biblioteki Pani Katarzyna Siuda – pracownik Nadleśnictwa w Staszowie, przygotowała obszerną prezentację na temat ptaka trznadla. Podsumowaniem zajęć było ułożenie puzzli przedstawiających ptasiego bohatera, które przygotowała biblioteka. Spotkanie zakończyło się wręczeniem kolorowych czapek pozyskanych przez bibliotekę od sponsora oraz wspólnym zdjęciem.
Monika Stemplewska

     


XXII Tydzień Kultury Języka - wystawa
W dniach 10-15 marca przypada XXII Tydzień Kultury Języka.
W tym motywem przewodnim TKJ jest uczczenie rocznic z życia wybitnych ludzi związanych z naszym regionem.
W związku z tym, Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie zorganizowała wystawę: Jarosław Iwaszkiewicz wobec tradycji i współczesności. Również w tym roku przypada 120. rocznica urodzin polskiego pisarza.

Jarosław Leon Iwaszkiewicz (1894-1980), pseudonim Eleuter – polski pisarz, prozaik, eseista, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, współpracownik „Wiadomości Literackich”, redaktor naczelny „Twórczości”.
Wielki pisarz wiele lat związany z Sandomierzem. Szereg utworów napisał w mieszkaniu na Katedralnej, m. in. w całości „Lato w Nohant”. O Sandomierzu pierwszy raz napisał w 1922 roku.

Zapraszamy do oglądania wystawy w siedzibie biblioteki w dniach 10-17 marca.

      


„Młodzi zdolni” – wystawa
Zdolności twórcze dane są każdemu uczniowi, jednak ich urzeczywistnienie i rozwój zależą od wewnętrznego przyzwolenia i odpowiedniej stymulacji zewnętrznej. Ważne jest zatem, aby dostrzegać uzdolnienia młodzieży i w miarę możliwości wspierać ich w rozwoju twórczym.
Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie zainicjowała cykl wystaw prac utalentowanej młodzieży. Jako pierwsze zaprezentowane zostały rysunki autorstwa Moniki Malec – uczennicy klasy III „b” Gimnazjum nr 1 w Staszowie. Jej pasją jest rysowanie postaci z japońskich komiksów Manga.
Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających bibliotekę.
Ewelina Raczyńska

         


Stanisław Wyspiański (1869-1907) – wystawa
145 rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego przypadająca w styczniu stwarza wyjątkową okazję do prezentacji jego wybitnych dzieł zarówno literackich, jak i malarskich.
W związku z tym Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie przygotowała wystawę Dziecko w oczach Stanisława Wyspiańskiego prezentującą malarstwo artysty.
Ewelina Raczyńska

  
  


Spotkanie mikołajkowe
Pracownicy biblioteki przy każdej okazji starają się aktywnie włączyć w życie społeczne lokalnego środowiska. Dnia 12.12.2013 r. z okazji zbliżających się świąt w bibliotece odbyło się mikołajkowe spotkanie, w którym wzięły udział dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Jutrzenka” w Staszowie. Takie spotkania niosą przede wszystkim radość dzieciom ale również są okazją do przekazywania wartości edukacyjnych. Poprzez gry i zabawy edukacyjne dzieci poznawały zwyczaje i obyczaje świąteczne.
W pomoc przy organizacji zajęć edukacyjnych włączyły się wolontariuszki z koła działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie wraz z opiekunem Panią Joanną Kmiecik.
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały prezenty mikołajkowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast wolontariuszki obdarowały dzieci aniołkami z masy solnej, które wykonała młodzież z liceum.
Po takiego typu spotkaniach, każda z zaangażowanej grupy wynosi różnego rodzaju wartości ale efekt jest jeden, przyczyniamy się do budowania relacji społecznych, edukacyjnych, troszczymy się o dobro lokalnej wspólnoty i uczymy się współpracy i wrażliwości.
Ewa Basińska

  
  
  
  


Podsumowanie zbiórki książek dla Polonii na Ukrainie i Białorusi w 2013 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które brały udział w zbiórce książek dla Polonii na Ukrainie i Białorusi. Akcja ta zakończyła się wielkim sukcesem tylko i wyłącznie dzięki ofiarności darczyńców i zaangażowanie wszystkich biorących udział w zbiórce. Podczas akcji zebrano 3 tysiące książek.
Szkoły i placówki uczestniczące w zbiórce książek:
• Starostwo Powiatowe w Staszowie,
• Urząd Miasta i Gminy w Staszowie,
• Szkolny Klub Europejski przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu,
• Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół nr 2 w Staszowie,
• Internat Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
• Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie.
Dorota Wójcik


Bezpieczeństwo na drodze
Edukacja komunikacyjna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu odpowiedniej postawy dziecka jako uczestnika ruchu drogowego. W związku z tym, w przeddzień Święta Zmarłych Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie zorganizowała zajęcia edukacyjne „Bezpieczeństwo na drodze” dla klasy III b Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie. W realizację zajęć włączyło się również Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Staszowski”, reprezentowane przez p. Władysława Henryka Makucha – prezesa stowarzyszenia.
Turniej między czterema drużynami miał na celu utrwalić opanowaną wiedzę na temat zasad i przepisów ruchu drogowego. Dzieci wykazały się odpowiednią wiedzą i z łatwością poradziły sobie z każdym zadaniem.
Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały komplet nagród. Ich istotnym elementem były opaski odblaskowe, które mają chronić każde dziecko na drodze. Fundatorami nagród byli Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie i Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Staszowski”.
Ewelina Raczyńska

  
  
  
  


Wystawa „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…” – 2013 Rokiem Mikołaja Kopernika
W związku z przypadającą 540. rocznicą urodzin i 470. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika, Sejm RP ogłosił rok 2013 – Rokiem Kopernikowskim.
Z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie przygotowała wystawę pt. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…”. Ekspozycja ta przybliża postać słynnego Polskiego astronoma i jego dzieła.
Ewelina Raczyńska 

   


XXI Europejskie Dnia Dziedzictwa - „Nie od razu Polskę zbudowano”
Włączając się w obchody okrągłej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego a także XXI edycji Europejskich Dni Dziedzictwa których myśl przewodnia brzmi „Nie od razu Polskę zbudowano” Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie zorganizowała 19 września 2013 r. spotkanie z malarzem, rzeźbiarzem, pasjonatem historii Władysławem Sadłochą.
Uczestnikami żywej lekcji historii była młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.
Tematem prelekcji była „Walka narodowowyzwoleńcza podczas Powstania Styczniowego na terenie powiatu staszowskiego”.
Dorota Wójcik

  


Jesienne Konferencje Dyrektorów
Dnia 19 września 2013 r. odbyła się Konferencja Dyrektorów na temat „Zmiany w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014”.
Konferencja była zorganizowana przez placówki wspierające pracę szkół czyli: ŚCDN w Kielcach i Bibliotekę Pedagogiczną w Staszowie.
Biblioteka przedstawiła swoją ofertę działań wspierających proces kształcenia uczniów i doskonalenia nauczycieli. Zorganizowana została wystawa publikacji dostępnych w bibliotece.
Ta konferencja była początkiem ścisłej współpracy Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Monika Stemplewska

  
  
  


„Pożegnanie twórcy literatury” Sławomir Mrożek (1930-2013)
W sierpniu 2013 r. zmarł Sławomir Mrożek, autor znanych powieści, opowiadań i dramatów, jak m.in. „Maleńkie lato”, „Ucieczka na południe”, „Policja”, „Deszcz”, „Tango”. Był twórcą zaliczanym do nurtu tzw. teatru absurdu – bawiąc się słowem i formą literacką, wykorzystując groteskę i ironię. Znamy Sławomira Mrożka również z dowcipnych serii rysunkowych.
Pożegnamy Sławomira Mrożka w Krakowie, gdzie 17 września odbędzie się pogrzeb. Pisarz zostanie pochowany w krypcie Panteonu Narodowego w krakowskim kościele św. Piotra i Pawła.
Monika Stemplewska

  Książka na wakacje
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy przegląd najciekawszych propozycji wakacyjnych lektur. Do walizki warto zabrać powieść sensacyjną, melodramat a może coś ambitnego? Odpowiedni wybór książkowych publikacji pozwoli na przyjemny wypoczynek w letnim czasie.
Monika Stemplewska

Wszystkim Czytelnikom życzymy udanych wakacji!

  
  
 


Tuwim w bibliotece
Rok 2013 został ustanowiony Rokiem Juliana Tuwima. W tym roku przypada bowiem rocznica śmierci poety i stulecie jego debiutu.
Z tej okazji 6 czerwca nasza placówka zorganizowała spotkanie „Tuwim w bibliotece”. Naszymi gośćmi były dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Staszowie. Celem spotkania było przybliżenie twórczości tego wspaniałego poety. Wiersze Tuwima mają niesamowity czar, przepełnione są humorem, rozwijają i wzbogacają słownictwo.
Dzieci doskonale bawiły się wierszami poety. Losowały i odpowiadały na pytania, dopasowywały rekwizyty do tytułu wiersza, układały puzzle z lokomotywą, rozwiązywały krzyżówkę. Największą radość sprawiły dzieciom kalambury. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy.
Za zaangażowanie i wspaniałą pracę dzieci zostały nagrodzone prezentami i słodkim poczęstunkiem.
Ewa Basińska

  
  
     


Wizyta w bibliotece
27 maja w naszej placówce przeprowadzono dwie lekcje dotyczące funkcjonowania biblioteki pedagogicznej. W zajęciach uczestniczyły 5-latki i 6-latki z Publicznego Przedszkola w Osieku.
Dzieci poznały na czym polega praca nauczyciela bibliotekarza, zwiedziły bibliotekę oraz zapoznały się z procedurą wypożyczania książek.
Podczas lekcji wyświetlono bajką „Franklin i książka z biblioteki”, która nie tylko ukazała zawód bibliotekarza, ale zwróciła również uwagę na poszanowanie książek.
Na zakończenie dzieci otrzymały słodki upominek.
Ewelina Raczyńska

  
  
  


XI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
W ramach XI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w naszej placówce przygotowano wystawę „Człowiek największą wartością” proponując czytelnikom literaturę na ten temat.
Celem wystawy jest propagowanie wartości rodzinnych i przywrócenie im należnego miejsca.
Pojęcie wartości ma znaczenie bezwzględne, jest ważne zawsze, wszędzie i dla wszystkich. Jest to zadanie bądź wymóg, któremu należy sprostać.
Monika Stemplewska

      


Nasze ciekawe lekcje
17 kwietnia nasza placówka zakończyła cykl lekcji „Z klasą po regionie świętokrzyskim” w Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie.
W związku z tym, że lekcje te cieszą się dużym zainteresowaniem postawiliśmy wznowić cykl lekcji o regionaliźmie.
Na prośbę nauczyciela bibliotekarza ze Szkoły Podstawowej w Rytwianach, 30 kwietnia przeprowadzono dwie lekcje w klasach V.
Uczniowie z wielką chęcią i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.
Ewelina Raczyńska

   


„Planeta kobiet niezwykłych” – wystawa

Z kobietą nie ma żartu!... W miłości, czy gniewie,
co myśli, nikt nie zgadnie, co zrobi, nikt nie wie.

Aleksander Fredro

Wszystko co najważniejsze w życiu w mniejszym czy większym stopniu związane jest z kobietą.
Kobietę zwykle utożsamiamy z istotą piękną, ciepłą, opiekuńczą i troskliwą.
Święto kobiet sprawia, że bardziej dostrzegamy szczególne walory kobiecej natury.
Doceniajmy zawsze potencjał kobiet i rolę jaką pełnią w życiu społecznym.
Monika Stemplewska

  


XXI Tydzień Kultury Języka 4-9 marca 2013 r.
„Wisława Szymborska – dodaj do ulubionych”

W związku z corocznym Tygodniem Kultury Języka oraz przypadającą 1 lutego rocznicą śmierci Wisławy Szymborskiej, 7 marca nasza biblioteka przygotowała dla młodzieży Technikum Ekonomicznego w Staszowie spotkanie „Wisława Szymborska – dodaj do ulubionych”.
Po przedstawieniu krótkiej biografii noblistki, wyświetlone zostały fragmenty filmu dokumentalnego Katarzyny Kolendy-Zalewskiej „Chwilami życie bywa znośne – przewrotny portret Wisławy Szymborskiej”.
Ważne miejsce w twórczości poetki zajmowały limeryki oraz żartobliwe gatunki literackie, o czym mało kto wie. Dlatego też przygotowano zabawę z limerykami, która cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Pięcioosobowe grupy miały za zadanie prawidłowo ułożyć limeryki noblistki z rozsypanki wersowej.
Młodzież w trakcie spotkania poznała nowe oblicze Wisławy Szymborskiej i miejmy nadzieję, iż „doda” ją do grona swoich ulubionych poetów.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek i prasy – „Ludzka rzeczywistość w języku poezji Wisławy Szymborskiej”.
Ewelina Raczyńska

         


2013 Rokiem Powstania Styczniowego
Dnia 21 lutego w naszej placówce odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną. Było to kolejne przedsięwzięcie Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie związane z Rokiem Powstania Styczniowego.
Gościem spotkania był p. Józef Żak – staszowski regionalista, rzeźbiarz, autor licznych artykułów do czasopism regionalnych oraz major ds Wiesław Kuca – Dowódca Staszowskiego Okręgu Polskich Drużyn Strzeleckich.
Zaproszeni goście przybliżyli wydarzenia z roku 1863, które rozegrały się na ziemi staszowskiej. Spotkanie było wzbogacone recytacją wierszy Franciszka Ksawerego Bartkowskiego – uczestnika powstania styczniowego. Odpowiednia oprawa muzyczna była dodatkowym walorem. Takie spotkanie to kolejna, ciekawa lekcja historii.
Ewa Basińska

    


2013 Rokiem Powstania Styczniowego – wystawa
Rozpoczął się Rok Powstania Styczniowego uchwalony przez Senat RP.
Dzisiaj po 150 latach, czcimy pamięć powstańców i przypominamy, że powstanie styczniowe mimo klęski spowodowało, iż idea walki o wolną i niepodległą Polskę nie zanikła. Pamiętajmy o tych, którzy do powstania poszli i walczyli o naszą wolność, niepodległość narodową.
Włączając się w obchody 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego nasza placówka opracowała cykliczne przedsięwzięcia upamiętniające to historyczne wydarzenie.
Na początek tych działań zorganizowano wystawę 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.
Wystawa prezentuje ryciny walk powstańczych, malarstwo obrazujące tamte wydarzenia oraz książki dotyczące tematyki powstania.

Monika Stemplewska

   


Boże Narodzenie – czas refleksji czas radości
Nadchodzą chyba najbardziej oczekiwane święta w roku. Anioły, gwiazdki, śnieg… to wszystko wprowadza nas w melancholijny nastrój przedświąteczny.
Wystawka bożonarodzeniowa inspiruje nas do chwili refleksji nad sobą i nad innymi. Anioł – symbol dobroci, opieki…, przypomina nam o wartościach, o czynieniu dobra. Wiersze o aniołach np. Poświatowskiej, ks. Twardowskiego, sentencje o aniołach utwierdzają nas w przekonaniu, że Aniołem może być każdy z nas. Czytajmy więc, wsłuchujmy się w anielskie słowa i dzielmy się wrażliwością.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Monika Stemplewska

     


„Portret Seniora – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych”
Wystawa książek - październik 2012
1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
Z tej okazji w naszej bibliotece zorganizowano wystawę książek obrazujących jakość życia osób starszych w różnych aspektach.
Warto sięgnąć po literaturę związaną z gerontologią, aby uzupełnić swoją wiedzę z tego zakresu i w sposób świadomy oraz skuteczny integrować osoby starsze, żeby miały poczucie użyteczności i przynależności do społeczeństwa.
Pamiętajmy o osobach starszych, którzy dostarczają pokoleniom cennych wartości.

Monika Stemplewska

    


REAGUJ NA PRZEMOC!
Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie włączyła się w działania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku.
Rolą biblioteki jest propagowanie literatury związane z tą tematyką. Rozpowszechniamy publikacje dla osób działających w zespole jak również literaturę psychologiczną dla osób pokrzywdzonych. Opracowujemy również zestawienia bibliograficzne na tematy zgłaszane przez działający zespół.
W bibliotece można również uzyskać informacje (ulotki) o grupie profesjonalistów, którzy służą wsparciem w rozwiązywaniu problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

Monika Stemplewska

    


Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 – „Tajemnice codzienności”
„Życie codzienne dawnej wsi – opowieści Dziadka Andrzeja”

EDD stwarzają doskonałą okazję do odkrywania historii swojego regionu. Dają możliwość poznania walorów dawnych czasów naszych przodków.
Z tej właśnie okazji 20 września 2012 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie zorganizowano dla młodzieży szkolnej spotkanie z Panem Andrzejem Jańczykiem, który opowiadał o obyczajach, pracy, tradycjach i urokach codziennego życia w dawnej wsi polskiej. Na czas spotkania biblioteka przerodziła się w chatę wiejską. Zebrano przedmioty obecne w dawnym codziennym życiu. Każdy przedmiot był interesujący dzięki swojej historii. Przygotowano wiejski stół z jedzeniem dnia powszedniego, był swojski chleb, smalec, ogórki, placek, miód… Wszystko to, młodzież smakowała z wielkim apetytem.
Spotkanie to, było namiastką dawnego życia, a jednocześnie elementem edukacji i promocji ochrony dziedzictwa narodowego.

Monika Stemplewska

                    


W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie zorganizowała 25 września spotkanie z Panem Dominikiem Borowskim, doktorantem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Filologii Polskiej. Spotkanie odbyło się w Staszowskim Ośrodku Kultury. Celem prelekcji było propagowanie idei i myśli Starego Doktora. Uczestnikami wykładu była młodzież klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Staszowie.
Całość spotkania została podzielona na trzy części :
Janusz Korczak jako
• lekarz
• działacz społeczny
• pisarz dziecięcy
Prezentacja wzbogacona była fragmentami filmu dokumentalnego o wielkim pedagogu i opiekunie dziecięcym.
Dorota Wójcik

     


Konkurs na hasła promujące Prawa Dziecka
Na początku maja 2012 r. został ogłoszony konkurs na hasła promujące Prawa Dziecka, połączony z konkursem plastycznym przedstawiającym postać Janusza Korczaka. Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Organizatorem projektu była PBW w Kielcach Filia w Staszowie.
Do szkół rozesłano regulamin. Rozstrzygnięcie nastąpiło 15 czerwca 2012 w Szkole Podstawowej w Osieku. Do konkursu przystąpiły dwie szkoły : Szkoła Podstawowa w Osieku oraz Szkoła Podstawowa w Długołęce. Zwycięskie hasła umieszczono na plakacie opracowanym graficznie przez PBW w Kielcach. Laureaci oraz wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatora nagrody książkowe, dyplomy, drobne upominki oraz słodycze. Rozstrzygnięcie konkursu było połączone z występami artystycznymi dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osieku oraz przedstawieniem widowiska teatralnego „Król Maciuś I”.
Celem tego projektu było uwrażliwienie dzieci na prawa jakie posiadają. Dziecko świadome swoich praw jest w stanie łatwiej obronić się przed przemocą, krzywdzeniem i poniżaniem. Ważne jest, żeby dzieci wiedziały, że istnieją osoby i instytucje, do których zawsze mogą zwrócić się o pomoc.
Całość imprezy przybliżyła dzieciom postać Janusza Korczaka w ramach obchodów Roku Korczakowskiego.

Monika Stemplewska

             


Z klasą po regionie świętokrzyskim
22 maja odbyła się kolejna lekcja z cyklu „Z klasą po regionie świętokrzyskim”, która dotyczyła ziemi staszowskiej. Lekcję przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie.
Konkursowy charakter zajęć sprawił, że dzieci chętnie brały w nich udział. Po wysłuchaniu legendy „O Staszu, zwanym Kmiotkiem” poprawnie odpowiadały na zadane pytania. Bez większych trudności odgadywały nazwy zabytków znajdujących się na prezentowanych zdjęciach. Dużo radości sprawiło im układanie herbów, rozwiązywanie rebusów i krzyżówki. Rywalizacja odbywała się pomiędzy czterema drużynami: czerwoną, zieloną, pomarańczową i żółtą. Każdej drużynie zostały wręczone nagrody.
Zadaniem cyklu lekcji „Z klasą po regionie świętokrzyskim” jest przede wszystkim umożliwienie dzieciom poznania środowiska lokalnego, uświadomienie im jego piękna oraz kształtowanie w nich poczucia więzi z najbliższą okolicą. Zajęcia dotyczące ziemi staszowskiej miały również na celu promowanie tego regionu, jego historii i zabytków.

Ewelina Sajda

          


XX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka 12-17 marca 2012
„Janusz Korczak w legendzie poetyckiej” – Język poezji przekazem historii

Obchody XX Jubileuszowego Tygodnia Kultury Języka i ogłoszony przez Sejm RP rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka dają okazję przedstawienia wartości poezji w przekazie historii. Poezja posiada moc przedstawiania i interpretowania faktów, odzwierciedlania przeżyć.
Wystawa zawiera poetycki materiał przedstawiający najbardziej wstrząsający akt ofiarnej śmierci jakiego dokonał Janusz Korczak :

• Stefan Chojnowski „Pamięci J. Korczaka” (fragment)
• Maria Bronikowska „Ostatni pochód”
• Stanisław Franczak „Doktor Korczak”
• Bronisław Kieżun „Ballada o Januszu Korczaku” (fragment)
• Jarosław Lisiecki „Róże Doktora Korczaka”
• Jan Czopik „Janusz Korczak”

Monika Stemplewska

       


Reklama prasowa i telewizyjna
Dnia 18 stycznia 2012 w Staszowskim Ośrodku Kultury nasza biblioteka zorganizowała dla młodzieży gimnazjalnej lekcję: „Reklama prasowa i telewizyjna”. Lekcja przeprowadzona była z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych.
Reklama to forma komunikacji. Obecnie ten rodzaj procesu komunikacji funkcjonuje w każdej dziedzinie naszego życia. Dlatego ważne jest uświadamianie odbiorcy jakie cechy posiada reklama i jaka jest jej funkcja. Posiadając podstawową wiedzę na temat tego procesu komunikacji możemy we właściwy sposób odbierać reklamę i unikać celowych mechanizmów psychologicznych.

Monika Stemplewska

    


Wystawa – „Zabawy ze sztuką” (styczeń 2012)
W Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie zorganizowano wystawę „Zabawy ze sztuką – techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię”. Terapia poprzez sztuki plastyczne jest ostatnio bardzo popularną dziedziną edukacji i terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ekspozycja ta, ma na celu zachęcić nauczycieli do korzystania z publikacji przedstawiających różne techniki plastyczne.

Ewelina Sajda

      


Spotkanie z dziennikarzem prasowym
Z cyklu warsztatów dziennikarskich dla uczniów dn. 17.11.2011 odbyło się spotkanie uczniów z kółka polonistycznego Szkoły Podstawowej nr 2 z dziennikarzem prasowym p. Marcinem Jaroszem z „Echa Dnia”. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami tworzenia czasopism, z zasadami pracy i warsztatem dziennikarza. Młodzież w trakcie spotkania aktywnie zadawała pytania z dziedzin problemowych, takich jak : obraz społeczeństwa w artykule, teksty informacyjne, rynek mediów w regionie, praca codzienna dziennikarza.
Celem cyklu warsztatów jest kształtowanie postaw dziennikarskich wśród młodzieży, aby później zdobytą wiedzę i praktyczne wskazówki mogli wykorzystać przy redagowaniu szkolnych gazet. Istotne jest również pobudzenie aspiracji twórczych uczestników oraz rozwijanie umiejętności edytorskich.

Monika Stemplewska

   


Wystawa książek 17.11-30.11.2011 – Dziennikarstwo i świat mediów
Nawiązując do prowadzonych przez naszą bibliotekę warsztatów dziennikarskich zorganizowano ekspozycję książek o tej tematyce. Publikacje przedstawiają obraz mediów oraz zagadnienia pracy warsztatowej dziennikarza: jak przygotować konferencję prasową, sztuka pisania tekstów informacyjnych, kreowanie wizerunku publikacji itp.
Zapraszamy zainteresowane osoby do przeglądania i wypożyczania tego typu książek.

Monika Stemplewska

       


Dzieci poznają region świętokrzyski
11 października rozpoczęliśmy cykl lekcji „Z klasą po regionie świętokrzyskim”. Pierwsza lekcja dotyczyła regionu kieleckiego. Została przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie z klasą IV.
Przebieg lekcji miał charakter konkursowy. Dzieci po wysłuchaniu legendy o powstaniu Kielc odpowiadały na pytania, rozwiązywały rebusy i krzyżówki. Grupy za udział w konkursie otrzymały książki, płyty, które biblioteka pozyskała od sponsorów. Wszystkim dzieciom wręczono pamiątkowe znaczki ofiarowane przez ZHP w Staszowie.
Celem cyklu lekcji o regionie jest przybliżenie jego historii i współczesności.

Monika Stemplewska

             


Wystawa rzeźb Jana Przeworskiego z Rytwian
W Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie zorganizowano ekspozycję ciekawych, precyzyjnie wykonanych rzeźb Jana Przeworskiego. 
Wystawa ta, ma na celu propagowanie twórczości lokalnych artystów ludowych. Ekspozycję można oglądać w miesiącach październik – listopad 2011.

Monika Stemplewska

      


Dzień Edukacji Narodowej
Święto wszystkich pracowników oświaty obchodzone w dniu 14 października. Z tej okazji w Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie zorganizowano wystawę książek przybliżających historię Komisji Edukacji Narodowej jak również książki obrazujące pracę współczesnego nauczyciela.

Monika Stemplewska

    


Ziemia staszowska wczoraj i dziś w obiektywie
Wystawa fotografii przedstawiających Staszów i okolice współcześnie oraz Staszów w latach 50-tych i 70-tych.
Ekspozycja stała.

Monika Stemplewska

            


Polska Prezydencja w Radzie UE
Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady UE. W tym czasie wyznaczone państwo jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo.
1 lipca 2011 roku Polska objęła Przewodnictwo w Radzie UE, w związku z tym w Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie przygotowano wystawę. Celem wystawy jest zaznaczenie tak ważnego dla Polski i Polaków wydarzenia.
W zbiorach biblioteki wydawnictwa dotyczące różnych aspektów funkcjonowania gospodarczo – politycznego państw członkowskich Unii zajmują ważne miejsce. Zbiory te gromadzone są od wielu lat i systematycznie uzupełniane. Prezentowane na wystawie – książki, broszury, ulotki, dokumenty elektroniczne, flagi państw członkowskich – to tylko część zbiorów o tej tematyce. Poprzez tę wystawę zachęcamy czytelników do sięgnięcia po tego rodzaju publikacje, które poszerzają wiedzę na temat naszego miejsca w UE.

Monika Stemplewska

   


Rok Miłosza
W 2011 r. mija setna rocznica urodzin Czesława Miłosza. Z tej okazji w czerwcu w Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie zorganizowano wystawę.
Jest to ekspozycja o charakterze edukacyjnym, przygotowana ze zbiorów Biblioteki. Wykorzystano książki, czasopisma, by jak najpełniej zaprezentować życie i dzieło Noblisty.

Monika Stemplewska

   


21 marca 2011 Dniem Talentów
Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall ogłosiła dzień 21 marca Dniem Talentów. W tym dniu w Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie zorganizowano wystawę książek i zbiorów multimedialnych. Wystawa ta, miała na celu zachęcenie nauczycieli do korzystania z ciekawych publikacji wspomagających pracę z uczniami zdolnymi.

Monika Stemplewska

   


 

Tydzień Kultury Języka 21-26 marca 2011
„Język poezji – Gdy pasja w duszy gra”
Przyłączając się do obchodów Tygodnia Kultury Języka - Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie przygotowała wystawę książek o poezji.
Umieszczone zostały wiersze różnych twórców, zarówno młodych jak i starszego pokolenia, tych którzy mają osiągnięcia jak i tych, którzy do takich osiągnięć pretendują.
Wystawa ma na celu zainteresowanie czytelnika poezją i zwrócenie uwagi jaką rolę pełni w życiu człowieka taka forma twórczości.
 
Monika Stemplewska

   


Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dnia 4.03.2011 w Zespole Szkół w Osieku odbyła się konferencja dla nauczycieli – „Uczeń  o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Korzystając z zaproszenia nasza biblioteka przygotowała wystawę zbiorów własnych związanych z tematyką spotkania. W słownej prezentacji książek zachęcałam do korzystania z  publikacji, gdzie autorzy w przystępny sposób przedstawiają sposoby wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Prezentują zarówno najważniejsze czynniki, które ów rozwój mogą stymulować, jak i te, które go utrudniają. W książkach znalazły się przykłady planowania pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwoju oraz z uczniami zdolnymi, które wymagają zupełnie innych metod i warunków pracy.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania. Nauczyciele deklarowali swoją chęć odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia wybranych publikacji. Przygotowane na to spotkanie foldery reklamowe ze szczegółową informacją o działalności naszej placówki na pewno zachęcą i ułatwią korzystanie z biblioteki.

 

Monika Stemplewska 

       


Różne oblicza miłości
Filmy, książki, sentencje mówiące o miłości, czerwień, serduszka …, to
wszystko wprowadza nas w melancholijny nastrój Walentynek. Wystawa walentynkowa
w BP w Staszowie przedstawia różne oblicza miłości : miłość do kobiet, miłość
rodzicielską, miłość do Boga, miłość do kobiet, miłość w każdym z nas…, ukazaną
w książkach, sentencjach.
Ważne jest również współczesne przesłanie miłości wśród młodzieży za
pomocą komunikatorów, smsów, e-maili itp.
To wszystko przypomina nam, że warto się zatrzymać na chwilę, sięgnąć
również po książki o miłości i zgłębić jej tajemnicę wzbogacając siebie, może o
inny wymiar miłości.

Monika Stemplewska

          


 27 stycznia w naszej bibliotece odbyło się „kolorowe” spotkanie z przedszkolakami. Tematem spotkania było „Przedszkolak zwiedza bibliotekę – gdzie mieszkają książki”.
Celem spotkania było zapoznanie dzieci z miejscem , w którym znajdują się książki, uświadomienie dzieciom, że obcowanie z książką może być ciekawe, wesołe i rozwijające wyobraźnię, myślenie, pamięć i koncentrację. Wprowadzając dzieci w niezwykły świat książek inwestujemy w ich przyszłość.
Na czas spotkania biblioteka przerodziła się w bajkowy świat. Dekoracja przedstawiała postacie z bajek. Wróżka zadawała zagadki, dzieci śpiewały piosenki, bawiły się w kalambury. Również z dużym zainteresowaniem słuchały czytanej bajki. Przedszkolakom towarzyszyły kolorowe książeczki. Dzieci wiele się nauczyły : jak wypożyczać książki, jak o nie dbać, szanować, jak z nich korzystać, aby nie tylko dostarczały nam rozrywki i emocji, ale pomagały poznawać i zrozumieć otaczający świat.
Na koniec spotkania przedszkolaki były odznaczone plakietkami „Przedszkolak w Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie” wraz ze słodkim załącznikiem. Zabawą w lokomotywę z wagonikami i podróżą po bibliotece pożegnały nas.
Takie wesołe spotkanie przysporzyło wiele radości nie tylko dzieciom, ale również nam dorosłym. Od nas, dorosłych, zależy w jaki sposób wprowadzimy dziecko w niezwykły świat książek.

Monika Stemplewska

           


W 2011 roku Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie rozpoczęła organizowanie cyklu wystaw „Tydzień z przedmiotem”.
Celem tego typu wystaw jest eksponowanie i zachęcanie do korzystania z obszernej
oferty informacyjno-poznawczej i edukacyjnej naszej biblioteki.
Pierwsza wystawa poświęcona jest geografii. Wystawę „Tydzień z przedmiotem – geografia” można oglądać od 31. 01 do 7. 02. Popularyzowanie literatury i zbiorów multimedialnych z zakresu geografii z pewnością przyczyni się do wspomagania warsztatu pracy nauczycieli geografii jak również zachęci innych użytkowników biblioteki do sięgnięcia po tego typu literaturę rozbudzając chęć
poznawania świata i różnych ciekawostek geograficznych.
 

Monika Stemplewska

              


 EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2010

 „Od pomysłu do przemysłu” - pod takim hasłem już po raz 18 odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego.
Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie kolejny raz włącza się w obchody EDD. Z tej okazji zorganizowano wystawę wspartą ciekawymi eksponatami obrazującymi ginące zawody takie jak hafciarstwo, rzeźbiarstwo użytkowe i sakralne. Prace zostały wykonane przez Danutę Bednarską z Osieka (hafciarstwo i koronkarstwo) oraz Józefa Żaka ze Staszowa (rzeźbiarstwo sakralne).
Na wystawie znajdowały się również eksponaty ukazujące historyczny rozwój kolei, udostępnione przez Muzeum Ziemi Staszowskiej.
Wystawa wzbudzała duże zainteresowanie zwiedzających.

Monika Stemplewska

         


 TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA
W ramach obchodów święta języka polskiego w dniach 8-13 marca, PBW w Kielcach Filia w Staszowie zorganizowała wystawę: "Język literatury a język filmu-tydzień z Szekspirem" połączoną z projekcją adaptacji filmowych dramatów W. Szekspira.
Działania te, mają na celu:

  • obcowanie ze sztuką i inną formą języka
  • przedstawienie w formie filmu interpretacji tekstu kultury
  • ukazanie wielkości i wyjątkowości Szekspira

Monika Stemplewska

   


KATYŃ
Czcząc pamięć Zbrodni Katyńskiej w Bibliotece Pedagogicznej w Staszowie można oglądać wystawę poświęconą 70 rocznicy Katynia. Tytuł wystawy: " Pamięci ojców naszych"

Monika Stemplewska

  


NASZ REGION
Celem wystawy "Nasz region" jest kreowanie pozytywnego wizerunku regionu poprzez eksponowanie ciekawych walorów krajoznawczych i historycznych oraz kształtowanie w odbiorcach postaw patriotycznych.

Monika Stemplewska

      


Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie, włączając się w światowe obchody 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina, zorganizowała wystawę upowszechniającą informacje o życiu i twórczości kompozytora.
Na wystawie zgromadzono:
1. Książki o życiu i twórczości.
2. Fotosy ukazujące fakty z życia kompozytora oraz miejsca związane z Chopinem.
3. Tablicę ekspozycyjną.
4. Zbiór płyt z utworami fortepianowymi Chopina w wykonaniu wybitnych pianistów.

Monika Stemplewska

      


Od 13 maja do 31 maja 2009 r. można oglądać wystawę książek i zbiorów audiowizualnych „Rodzice. Nauczyciele. Uczniowie – Profilaktyka Uzależnień” w budynku Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie.
Wystawa została zorganizowana w ramach „VII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki” przez Bibliotekę Pedagogiczną w Staszowie i Bibliotekę Szkolną ZS im. St. Staszica w Staszowie.
Wystawa ma na celu zaprezentowanie fachowej literatury pomocnej przy rozwiązywaniu problemów dotyczących uzależnień i patologii wśród młodzieży.