Filia we Włoszczowie

XXV Tydzień Kultury Języka - podsumowanie

Tegoroczne obchody XXV Tygodnia Kultury Języka w PBW Filii we Włoszczowie  były bardzo udane. Łącznie przeprowadzono 17 lekcji, w tym: 13 lekcji "Agnieszki Osieckiej przepis na piosenkę",
1. lekcję "Julian Tuwim dzieciom" i  3 lekcje "Bolesław Leśmian - życie i twórczość". W zajęciach brało udział łącznie 418 uczniów ze szkół: I LO we Włoszczowie, ZSP nr 3 we Włoszczowie, ZPO
w Koniecznie, ZPO w Krasocinie i ZPS w Kluczewsku. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie uczestniczyli aż w 11. lekcjach. Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół
i nauczycielom bibliotekarzom za umożliwienie uczniom uczestnictwa w proponowanych zajęciach - i - już zapraszamy na TKJ w przyszłym roku!

Justyna Kowalska